Grå anlægsgartner

Flotte stenbelægninger, der holder i årevis, kræver stor erfaring og viden om bærelag, stentyper, stilarter og brolæggermetoder. Få et tilbud på professionel brolægning.

Brolæggeren er anlægsgartnerens ekspert i at arbejde med sten og hårde belægninger på torv, fortov, gågade osv. Faget kaldes brolægning og udføres i dag af professionelle brolæggere med stor viden, erfaring og en lang række maskiner og andre tekniske hjælpemidler, der gør brolæggerens arbejde nemmere og hurtigere. Hos HedeDanmark arbejder vores brolæggere tæt sammen med anlægsgartnere, kloakmestre og andre faggrupper for at skabe en flot og funktionel helhedsløsning med en lang levetid. 

Hvorfor er korrekt brolægning vigtigt?

Knækkede fliser og sten, rystelser, skader på bygninger, trafikstøj, vand i kældre og vandskader på bygninger. Konsekvenserne kan være mange og alvorlige, hvis brolægning ikke planlægges og udføres korrekt. Hvis bærelaget udføres forkert, eller belægningen ikke er dimensioneret til belastningen, kan der i løbet af kort tid opstå skader – ikke kun i selve belægningen, men også ved omkringliggende arealer og bygninger. I HedeDanmark har vores anlægsafdeling over 50 års erfaring med brolægning og etablerede processer, der sikrer korrekt udførelse.

Bærelagets betydning for belægningen

Bærelagets betydning for belægningen

Et veludført bærelag er bogstaveligt talt fundamentet for den gode brolægning, der holder i mange år. Bærelaget definerer hældningen og skal tilpasses belastning og belægningstypen. Vores brolæggere anvender stor viden og erfaring for at udvælge det rigtige bærelag til løsningen. Typisk opbygges bærelaget i stabilgrus, grus eller grusbeton med den rigtige sammensætning. Vi er altid klar med rådgivning om såvel valg af belægningstype som en faglig vurdering af behov for bærelagets opbygning. 

Hvilke typer af belægninger udfører I?

Vi udfører alle typer af belægninger på udearealer, lige fra gammeldags grusbelægning til alle former for flisebelægninger eller komplicerede granitstensbelægninger i type, omfang, farve og kvalitet efter behov og ønske. 

Granitbelægninger

Granit er en af de mest almindelige hårde belægningstyper, der kan udføres f.eks. i chaussesten, brosten, pigsten eller bordursten i farve og mønster, der tilpasses jeres ønsker til anlægget. Granitsten er et naturligt råmateriale (bjergart) med en stor slid- og belastningsstyrke samt en særlig evne til at modstå forvitring. Stenen kan naturligt findes i mange forskellige farver og er derfor anvendelig til anlæg, hvor der ønskes et særligt udtryk.

Betonbelægningssten

Beton er et særligt formbart, billigt og slidstærkt materiale, hvis det blandes og anvendes korrekt. Beton kan støbes i specielle former og give et helt unikt udtryk til jeres anlæg. Betonbelægningssten kan billigt maskinudlægges ved større industriarealer og på p-pladser eller håndudlægges på stier og i mindre indkørsler.

Fliser

En flise er en skive af f.eks. natursten, beton eller keramik. De fleste fliser har en begrænset styrke og belastningsevne, men kan til gengæld fås i et uanet udvalg af designs, overflader og stilarter. Derfor er flisen et godt valg til områder, der skal have et helt særligt overfladeudtryk. Vi udfører fliser i alle former, størrelser og mønstre efter jeres ønsker.

Asfaltbeton

Til områder, som skal håndtere tung eller let trafik, anvendes ofte asfaltbeton (almindeligvis kendt som ”asfalt”), der er en blanding af asfalt, grus og sand, og som skaber et billigt og slidstærkt materiale med en lang holdbarhed. Asfaltbeton kan udføres efter jeres ønsker til farve og kornstørrelse og er en af de mest almindelige belægningstyper i Danmark.

Grusbelægninger

Grus består af en blanding af sten og sand og findes i mange sammensætninger og korn-/stenstørrelser. Grus er en almindelig belægningstype på gårdspladser, havegange, stier, indkørsler mv. og kan udføres som "gammeldags" grussti/-plads med lerholdigt slotsgrus eller med knust stenmel i mange farvemuligheder. Grus er et let materiale at anvende og har en god gennemtrængelighed for overfladevand, men kræver løbende fornyelse og ukrudtsbekæmpelse på sigt.

Hvilke belægninger skal vi vælge?

Vandgennemtrængelighed, belastning, slid, udtryk, vedligeholdelse og økonomi er vigtige overvejelser, når I skal vælge belægningen til jeres udearealer. Har I store arealer, hvor I ønsker hård belægning, kan asfaltbeton være den rigtige løsning. Til mindre områder med stort behov for afledning af overfladevand kan grus være en god løsning. Kontakt os for at få vejledning i at udvælge den rigtige belægning til jeres udeareal.

Hvem udfører I brolægning for?

Vi har over 50 års erfaring med brolægning og andre anlægsgartneropgaver for små og store virksomheder, private, kommuner, institutioner, boligselskaber, boligforeninger og forsyningsselskaber mv.

Dækker I hele landet?

HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, men vi arbejder lokalt. Det betyder, at vi kan drage nytte af de ressourcer, vi som en stor virksomhed har, samtidig med at vi er lokalt til stede i hele Danmark med driftscentre og leverandører. 

Totalentreprise uden bekymringer

Vi løser alle typer af anlægsgartneropgaver samt etablering og pleje af grønne områder og kan med vores processer, mandskab og materiel typisk tilbyde jer attraktive vilkår på en totalentrepriseløsning. Ved at samle udførelsen hos os er I bedre sikret en god projektafvikling og koordineret udførelse og kan overlade meget af planlægningen til vores projektleder.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført. 
Vi udfører ikke opgaver for privatpersoner og yder kun rådgivning i forbindelse med opgave/projekt.