Ukrudtsbekæmpelse

I HedeDanmark tilbyder vi flere typer af ukrudtsbekæmpelse til boligforeninger, boligselskaber, skoler, kommuner og alle typer af virksomheder i Danmark. 
Vi vejleder jer i valg af ukrudtsbekæmpelse, så det matcher netop jeres behov og arealtype. Kontakt os for en dialog om jeres udearealer og lad os sammen udarbejde en plejeplan for jeres område.

 

Landsdækkende service og lokal viden

Hurtige løsninger og lokal viden er vigtigt for mange af vores kunder. Derfor har vi etableret et landsdækkende netværk af lokale driftscentre og leverandører, så vi kan sikre hurtige løsninger i alle brofaste hjørner af Danmark.

Vi tilbyder alle typer af ukrudtsbekæmpelse til boligforeninger, boligselskaber, skoler, forsyningsvirksomheder, kommuner og alle typer af virksomheder i Danmark. 

Ukrudt er et velkendt problem

Ukrudt er almindeligvis anvendt som en fællesbetegnelse for alle typer af planter, der vokser på det forkerte sted og derfor ikke er en del af den plan, du som ejer har for arealet.

I faste belægninger og langs veje kan ukrudt, ud over påvirkningen af områdets visuelle udtryk og ødelæggelse af fuger mv., også påvirke fremkommelighed og udsyn til medtrafikanter. Dermed kan ukrudt udgøre en risiko for sikkerheden i området. I beplantede arealer, såsom græs, er det en subjektiv vurdering, om ukrudt er kønt. Udover den æstetiske effekt kan ukrudt dog også forringe vækstbetingelserne for de ønskede planter.

Mange ukrudtsplanter er særdeles hårdføre og levedygtige og i nogle tilfælde så effektive, at de uden ukrudtsbekæmpelse over tid vil udkonkurrere de ønskede planter.

Klimabidrag ved byggeri - sådan gør vi

Metoder til ukrudtsbekæmpelse

Der er mange måder at bekæmpe ukrudt på. Grundlæggende tilbyder vi to former for ukrudtsbekæmpelse med brug af ukrudtsmiddel eller maskinel og manuel bekæmpelse. Begge kan dog udføres med en lang række af vidt forskellige værktøjer og midler, som tilpasses til arealet, jeres ønsker og ukrudtstypen. Der er flere måder at bekæmpe ukrudt på alt efter areal, ukrudtstype og jeres ønsker til ukrudtsbekæmpelse. Vi vejleder jer i valg af ukrudtsbekæmpelse, så det matcher netop jeres behov og arealtype.

Gode grunde til at samarbejde med HedeDanmark

Manuel eller maskinel ukrudtsbekæmpelse

Manuel eller maskinel ukrudtsbekæmpelse udføres ved lugning, hakning eller rensning med andre værktøjer. Her kan vi meget præcist fjerne eller ødelægge ukrudtet uden at beskadige de omkringliggende planter. Manuel ukrudtsbekæmpelse er primært anvendeligt til bede, hække og andre steder, hvor brug af maskiner eller miljøgodkendte ukrudtsmidler ikke er muligt eller hensigtsmæssigt. På større arealer med faste belægninger tilbyder vi primært maskinel ukrudtsbekæmpelse og gasbrænding, der hurtigt og effektivt dræber ukrudtet på større arealer uden brug af ukrudtsmidler.

Vores metoder til ukrudtsbekæmpelse er konstant under udvikling, og vi afdækker løbende nye alternativer.

Ukrudtsbekæmpelse med miljøgodkendte ukrudtsmidler

Ukrudtsbekæmpelse med ukrudtsmiddel består primært af sprøjtning med miljøgodkendte midler. Der findes en lang række forskellige ukrudtsmidler, der er effektive til de fleste typer af ukrudt.

Udvælgelse af det rigtige ukrudtsmiddel

Vi vælger altid miljøgodkendte og skånsomme sprøjtemidler, der fungerer effektivt til opgaven.
 

1. Planlægning ukrudtsbekæmpelse med ukrudtsmiddel:
Når ukrudtsmidlet er udvalgt, er det en mindst lige så væsentlig opgave at planlægge en strategi for udførelse, der minimerer forbruget af ukrudtsmiddel. Vores erfaring og ekspertise gør det muligt at planlægge en skånsom anvendelse af ukrudtsmidler, der ofte er effektive selv i små mængder, hvis de anvendes korrekt. I mange tilfælde kombinerer vi brug af ukrudtsmiddel med andre metoder af ukrudtsbekæmpelse.

2. Udførelse af ukrudtsbekæmpelse med brug af ukrudtsmiddel:
Med udgangspunkt i arealets størrelse og tilstand optimerer vi brug af maskiner og værktøjer til sprøjtning.

3. Dokumentation og plejeplan:
Alle indsatser og brug af ukrudtsmidler sker i henhold til en plejeplan, vi udarbejder i samarbejde med jer. Dermed har vi dokumentation for, i hvilket omfang og mængder af ukrudtsmiddel, der er anvendt på arealet.

Billede

Omlægning af ukrudtsbekæmpelse

Er I nogle af de virksomheder, som ønsker at omlægge jeres ukrudtsbekæmpelse til andre metoder uden brug af ukrudtsmiddel, så står vi klar med rådgivning og vejledning til, hvordan I som virksomhed kan omlægge driften af jeres arealer.

Sammen tager vi en dialog om jeres behov og alternative metoder og udarbejder en driftsplan for omlægningen.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført.