Ukrudtsbekæmpelse

Få effektiv ukrudtsbekæmpelse på jeres vilkår. I vælger selv, om ukrudtsbekæmpelsen skal være med/uden sprøjtemidler. HedeDanmark står klar med rådgivning og vejledning til din ukrudtsbekæmpelse.

Ukrudt er almindeligvis anvendt som en fællesbetegnelse for alle typer af planter, der vokser på det forkerte sted og derfor ikke er en del af den plan, du som ejer har for arealet. Typisk anvendes betegnelsen i områder kultiveret af mennesker. Eksempelvis i græsplænen, blomsterbedet, hækken, på marken, fortovet, parkeringspladsen eller ved plantninger i landskabet. Ukrudtsbekæmpelse omfatter derfor en lang række aktiviteter og metoder med eller uden brug af kemi, der fjerner eller begrænser ukrudtsvækst i kultiverede arealer.

Landsdækkende service og lokal viden

Hurtige løsninger og lokal viden er vigtigt for mange af vores kunder. Derfor har vi etableret et landsdækkende netværk af lokale driftscentre og leverandører, så vi kan sikre hurtige løsninger i alle brofaste hjørner af Danmark. 

Vi tilbyder alle typer af ukrudtsbekæmpelse til boligforeninger, boligselskaber, skoler, forsyningsvirksomheder, kommuner og alle typer af virksomheder i Danmark. For at vi kan garantere lave priser, tilbyder vi dog ikke græsslåning og græspleje til private boligejere.

ukrudtsbekæmpelse

Ukrudt er et velkendt problem

I hårde belægninger og langs veje kan ukrudt, ud over påvirkningen af områdets visuelle udtryk og ødelæggelse af fuger mv., også påvirke fremkommelighed og udsyn til medtrafikanter. Dermed kan ukrudt udgøre en risiko for sikkerheden i området. I beplantede arealer, såsom græs, er det en subjektiv vurdering, om ukrudt er kønt. Udover den æstetiske effekt kan ukrudt dog også forringe vækstbetingelserne for de ønskede planter.

Mange ukrudtsplanter er særdeles hårdføre og levedygtige og i nogle tilfælde så effektive, at de uden ukrudtsbekæmpelse over tid vil udkonkurrere de ønskede planter.

Metoder til ukrudtsbekæmpelse

Der er mange måder at bekæmpe ukrudt på. Grundlæggende tilbyder vi to former for ukrudtsbekæmpelse – kemisk eller uden kemi. Begge kan dog udføres med en lang række af vidt forskellige værktøjer og midler, som tilpasses til arealet, jeres ønsker og ukrudtstypen. 

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi kan udføres manuelt ved lugning, hakning eller rensning med andre værktøjer. Her kan vi meget præcist fjerne eller ødelægge ukrudtet uden at beskadige de omkringliggende planter. Manuel ukrudtsbekæmpelse er primært anvendeligt til bede, hække og andre steder, hvor brug af maskiner eller kemi ikke er muligt eller hensigtsmæssigt. På større arealer med hårde belægninger tilbyder vi primært maskinel ukrudtsbekæmpelse, gasbrænding, hedtvand/heatweed, varmluft og dampning, der hurtigt og effektivt dræber ukrudtet på større arealer uden brug af ukrudtsmidler.

Vores metoder til maskinel ukrudtsbekæmpelse er konstant under udvikling, og vi tester løbende nye metoder og værktøjer. Målet er at undgå kemiske stoffer og tage hensyn til miljøet.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse

Kemisk ukrudtsbekæmpelse består primært af sprøjtning og er en meget effektiv metode. Der findes en lang række forskellige midler, der er effektive til de fleste typer af ukrudt.

Udvælgelse af det rigtige ukrudtsmiddel
Alle typer af kemisk ukrudtsbekæmpelse har en effekt på nærmiljøet. Derfor vælger vi altid de mest miljørigtige, anerkendte, skånsomme sprøjtemidler, der fungerer effektivt til opgaven.
 

 1. Planlægning af sprøjteindsatsen
  Når ukrudtsmidlet er udvalgt, er det en mindst lige så væsentlig opgave at planlægge en strategi for udførelse, der minimerer pesticidforbruget. I nogle tilfælde anvendes sprøjtemidler forkert eller for meget. Det betyder øgede udgifter til ukrudtsmidler og kan medføre en væsentlig belastning for miljøet. Vores erfaring og ekspertise gør det dog muligt at planlægge en skånsom anvendelse af ukrudtsmidler, der ofte er effektive selv i små mængder, hvis de anvendes korrekt. I mange tilfælde kombinerer vi ligeledes kemisk ukrudtsbekæmpelse med andre typer af ukrudtsbekæmpelse.
   
 2. Udførelse af kemisk ukrudtsbekæmpelse
  Vi har en lang række maskiner og værktøjer til sprøjtning, der udvælges med udgangspunkt i arealets størrelse og tilstand.
   
 3. Dokumentation og plejeplan
  Alle indsatser og brug af ukrudtsmidler sker i henhold til en plejeplan, vi udarbejder i samarbejde med jer. Dermed har vi dokumentation for, i hvilket omfang og mængder, der er anvendt ukrudtsmidler på arealet.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).