Ansættelse og intro – funktionærer

Her får du et generelt overblik over, hvordan et typisk ansættelsesforløb fungerer hos os samt et indtryk af, hvordan vi introducerer nye kolleger til vores virksomhed.

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, går lederen i gang med at gennemlæse ansøgningerne. Lederen udvælger, hvem der går videre til 1. samtale, og hvem der skal have afslag. 

Vi arbejder videre med de kandidater, der både har fagligheden i orden, og som også kan fungere i samspil med den konkrete afdeling. De kandidater, der ikke bliver kaldt til 1. samtale, får et skriftligt afslag.

1. samtale

Nærmeste leder afholder 1. samtale. Her får kandidaten mulighed for at give en fyldestgørende præsentation af sig selv – både i forhold til det personlige og faglige kompetencer. Samtidig præsenteres kandidaten for HedeDanmark, det specifikke forretningsområde og naturligvis den ledige stilling. Sidst i samtalen vil vi orientere om det videre forløb. De kandidater, som ikke går videre, får et telefonopkald med et begrundet afslag.

2. samtale

Typisk går 2-3 kandidater videre til 2. samtale. Inden 2. samtale vil du have udfyldt en personlighedsprofil. Under 2. samtale vil vi tage udgangspunkt i personlighedsprofilen. Der vil ligeledes være mulighed for, at leder, HR Partner og kandidat kan spørge nærmere ind.

Samtalerne hos HedeDanmark bærer præg af en uformel stemning og vil være en dialog mellem leder og kandidat for at finde ud af, om de er det rette match.

Vi begrunder vores beslutninger

De kandidater, der har været til 2. samtale får alle et telefonopkald. Enten med besked om et jobtilbud eller et begrundet afslag. Vi lægger vægt på at have en dialog om begrundelsen med de kandidater, der ikke har fået tilbudt stillingen.

Tidshorisonten på ansættelsesprocessen kan variere fra stilling til stilling, men alle får besked, uanset om det er i form af et jobtilbud eller et afslag.

Introduktion til jobbet

Nærmeste leder introducerer den nye medarbejder til jobbet. Flere gange årligt afholder HedeDanmark en introduktionsdag for funktionærer. Her fokuseres på vores strategi, politikker, historie og organisation. På dagen vil du møde kolleger på tværs af organisationen.

Relationer og netværk

Vores organisation er flad, og vi lægger op til, at alle medarbejdere skaber stærke relationer og netværk blandt kolleger på tværs af både faglighed, geografi og organisering. Måden vi hjælper det på vej er via tværfagligt samarbejde, ERFA grupper og sociale arrangementer.