Naturen som omdrejningspunkt

Ansættelse og intro – funktionærer

Her får du et generelt overblik over, hvordan et typisk ansættelsesforløb fungerer hos os samt et indtryk af, hvordan vi introducerer nye kolleger til vores virksomhed.

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, går lederen og HR-konsulenten i gang med at gennemlæse ansøgningerne. Sammen beslutter de, hvem der går videre til 1. samtale, og hvem der skal have afslag. 

På den måde arbejder de videre med de kandidater, der – blandt meget andet – har fagligheden i orden, og som også ser ud til at kunne fungere i samspil med den konkrete afdeling. De kandidater, der ikke bliver kaldt til samtale, får et skriftligt afslag.

1. samtale:

Nærmeste leder og HR-konsulenten deltager i 1. samtale. Her får kandidaten mulighed for at give en fyldestgørende præsentation af sig selv – både i forhold til personlighed og faglige kompetencer. Samtidig præsenteres kandidaten for HedeDanmark, det specifikke forretningsområde og naturligvis den ledige stilling. De, der har været til 1. samtale, får alle besked om det videre forløb. De kandidater, som ikke går videre, får et telefonopkald med et begrundet afslag.

2. samtale:

2. samtale:

Typisk går 2-3 kandidater videre til 2. samtale. Her spørger lederen og HR-konsulenten nærmere ind til kandidaten og får besvaret evt. ubesvarede spørgsmål. Kandidaten har også mulighed for at uddybe sin præsentation og for at spørge yderligere til jobbet. Under 2. samtale bliver kandidaten eventuelt præsenteret for mulige kommende kolleger, så begge parter kan vurdere, om kemien passer.

Personlighedsprofil

Personlighedsprofil

I forbindelse med 2. samtale udarbejder HR-konsulenten en personlighedsprofil af kandidaten. Personlighedsprofilen er et fortroligt dokument, der fungerer som et supplement til samtalen.

Vi begrunder vores beslutninger

De kandidater, der har været til 2. samtale får alle et telefonopkald – enten med besked om, at han/hun har fået jobbet – eller med et begrundet afslag. Vi lægger vægt på også at have en dialog med de kandidater, der får afslag, så de får et nuanceret billede af, hvorfor han/hun ikke får stillingen. Det giver disse kandidater mulighed for at spørge ind til baggrunden for afslaget og for at kunne bruge et godt råd til eventuelle fremtidige samtaler.

Tidshorisonten på proceduren for ansættelse kan variere fra stilling til stilling, men alle får besked, uanset om det er i form af et jobtilbud eller et afslag.

Introduktion til jobbet

Nærmeste leder og medarbejdere introducerer den nye medarbejder til jobbet. Cirka 2 gange årligt afholder HedeDanmark en introduktionsdag for funktionærer. Her fokuseres på firmaets strategi, politikker, historie og organisation. På dagen vil du også møde kolleger på tværs i organisationen. 

Alle kan tale med alle

Alle kan tale med alle

Organisationen er ”flad”, og alle kan tale med alle. Vi lægger derfor også op til, at nye medarbejdere udnytter introduktionsdagen til at skabe et godt netværk blandt kolleger på tværs af både jobs og organisation.   

Del denne