Juletræer og pyntegrønt

Mange års erfaring med dyrkning samt handel med både frø, udstyr, juletræer og pyntegrønt har givet os en stærk position på de europæiske markeder til glæde for vores mange danske leverandører og samarbejdspartnere.

De fleste juletræer anvendt i Europa er i dag Nordmannsgran (Abies Nordmanniana) med genetisk oprindelse fra særlige frøplantager etableret gennem mange årtier, hvor der udvikles Nordmannsgran-frø med genetik af høj kvalitet. Frøene spirer, og planterne opdyrkes i planteskoler, hvorefter de dyrkes af f.eks. danske juletræsdyrkere, der under de gunstige, danske klimaforhold leverer juletræer og pyntegrønt af særlig høj kvalitet til markeder i hele Europa. I HedeDanmark støtter vi juletræsdyrkere i alle facetter af produktionen og afsætter årligt cirka 700.000 juletræer til hele Europa.

Juletræsproduktion fra frø til forbruger

Med ekspertise inden for stort set alle processer af juletræsproduktion og salg er vi i HedeDanmark med på hele juletræets rejse, fra frøet modnes og høstes i frøplantagen, til juletræet leveres til markeder over hele Europa. 

Egen frøafdeling leverer genetikken:

Vores frøafdeling HD Seed udvikler, producerer og sælger kvalitetsfrø af Nordmannsgran (Abies Nordmanniana) til juletræsproduktion i hele Europa. Frøene er opdyrket, høstet, forseglet og transporteret under særlige forhold, der giver sikkerhed for oprindelsen til juletræer af høj kvalitet og robusthed. 

BILLEDE FRØ

Eksperter i juletræsdyrkning og udstyr:

Juletræsdyrkning er i dag en specialiseret produktion, som kræver stor viden, vilje og professionalisme. Heldigvis har vi siden 1976 via vores butik HD 2412 leveret udstyr og rådgivning til juletræsdyrkere i både Danmark og udlandet. Sammen med en egenproduktion af juletræer og mange års professionel drift og rådgivning om dyrkning, økonomi samt afsætning for skovejere i hele Danmark giver det os et komplet billede af juletræsdyrkningens udfordringer og løsninger. I vores butik HD 2412 udvikles ligeledes løbende nye metoder og værktøjer til juletræsdyrkning. 

BILLEDE 2412

Afsætning for danske leverandører:

Vores eksportafdeling HD NordicTrees eksporterer hvert år cirka 800.000 juletræer og 1.000 tons pyntegrønt til europæiske hjem. Afdelingen er kendt for at levere juletræer af høj kvalitet med konsekvente produktlinjer, seriøsitet, troværdighed og en veltilrettelagt logistik, der giver tilfredse kunder i hele Europa. I HD NordicTrees har vi sælgere i lokalmarkederne, der sælger juletræer i 20 lande. 

BILLEDE JOP

Vi eksporterer for danske leverandører

Forudsætningen for vores eksport er et tæt samarbejde med en række danske juletræsproducenter, som hører til Europas bedste, når det kommer til kvalitet, oparbejdning og ansvarlig produktion.

Bliv leverandør til HD NordicTrees

Udnyt vores store internationale afsætningsnetværk og få større sikkerhed for afsætning af dine juletræer. Vi ved, hvor stor betydning sikker afsætning og betaling har for de danske juletræsdyrkere. Er du leverandør til HD NordicTrees er vi med en årlig omsætning på ca. 1,7 mia. kr. garant for både afsætning på de rigtige markeder og betaling til tiden. Læs mere om fordelene ved at være leverandør til HD NordicTrees eller kontakt os nu for at afdække mulighederne. 

Du får personlig kontakt og kundeservice

Uanset om du er juletræsdyrker med behov for frø, udstyr og afsætning eller opkøber med behov for en stabil og sikker leverandør, er alle vores ydelser inden for juletræsproduktion kendetegnet ved en helt særlig, personlig kontakt, kundeservice og professionel rådgivning. Uanset hvad du søger, får du god faglig sparring og vejledning.

Ansvarlig produktion og et stort sortiment

I vores eksportafdeling HD NordicTrees opereres med et stort fokus på ansvarlig produktion af både Nordmannsgran, Rødgran samt andre arter. Nordmannsgran kan leveres i tre forskellige sortimenter samt private label:

Nyt Nordic koncept

I de tre hovedkvaliteter HD Nordic Excellent, HD Nordic Classic og HD Nordic Nature med i alt 20 forskellige gradueringer kan HD NordicTrees tilbyde vores kunder præcis den kvalitet, de efterspørger. 

GLOBALG.A.P.

HD NordicTrees’ udvalg af GLOBALG.A.P.-certificerede træer giver garanti for en ansvarlig produktion og reduceret miljøbelastning.

Certificeret Original Nordmann

Med Nordmann Premium, Standard og C tilbyder HD NordicTrees Original Nordmann-certificerede juletræer.

Private Label

Med egne etiketter kan vores kunder i hele Europa få mulighed for selv at sammensætte deres egne koncepter.

Alle vores træer mærkes efter kvalitet og serie for at sikre ensartede leverancer i den rigtige kvalitet til vores kunder.