Kortsøgning

1. Vælg først det du søger (klik på billedet)
2. Klik dernæst på kortet for at finde den nærmeste kontaktperson.
 

I byen

 - til virksomheder, kommuner, stat mv.

Anlægsgartner

Anlæg, brolægning, uderum, legeplads mv.

Digital Ejendomsser.

Kortlægning mv.

Ejendoms service

For boligselskaber mv.

Genanvendelse af restprodukter

For virksomheder mv.

Grøn service

Græsklipning, hækklipning mv.

IoT sensorer

Sensorer og dataindsamling.

Modtagelse af jord mv.

Jord, byggeaffald mv.

Skadedyr bekæmpelse

I virksomhed, butik mv

Vintertjeneste

Snerydning og saltning for virksomhed mv.

I landskabet

 - til landbruget, lodsejere mv.

Broer, stier, shelters mv.

Etablering af faciliteter.

Energiplantning

Poppel og pil til biomasse.

Kystsikring

Til privat, offentlig, og virksomhed.

Levende hegn

Læhegn i det åbne landskab.

Naturpleje og -genopretning

I hede, kær, mose mv.

Plantning ved gården

Allé, frugthave mv.

Søer og bassiner

Etablering og pleje.

Skovrejsning

Plantning af skov.

Træbeskæring og rydning

For byggemodning mv.

Vandløb - pleje og restaurering

For kommune, stat mv.

I skoven

 - til skovejere, industri, varmeværker mv.

Handel med flis

Til varmeværker mv.

Handel med råtræ

Råtræ til industrien.

Plantning i skoven

Gentilplantning i skov.

Skovdrift

Skovforvaltning og skovfoged.

Skovning

Maskinskovning mv.

Skov certificering

PEFC og FSC.

Skovinvestering i Baltikum

For investor, fond mv

Vildtpleje og -plantning

I skov og landskab.

Produkter

 - Køb/salg af produkter for industri, landbrug mv.

Foder til landbruget

Billige fodermidler.

Frø

Til planteskoler, producenter mv.

Gødning til landbruget

Billige gødningsmidler.

Handel med flis

Til varmeværker mv.

Handel med råtræ

Råtræ til industrien.

IoT sensorer

Sensorer og dataindsamling.

Juletræer og pyntegrønt

Opkøb og afsætning.

Produkter til biogasanlæg

Madaffald, gødning mv

Salg af udstyr og værktøj

Skovudstyr.