/Files/Images/udeskole-1500.jpg

100 skoleelever indvier nyt vandløb ved Sæbygård

HedeDanmarks eksperter i restaurering af vandmiljø har hjulpet Frederikshavn Kommune med nedlæggelsen af det tidligere Sæbygaard Dambrug og etableringen af det nye 525 meter lange vandløb. Det nye vandløb sikrer blandt andet bedre passage og ynglemuligheder for områdets fisk og indvies den 1. november med et anderæs for Sæbygårdskolens elever.

Fire klasser fra Sæbygårdskolen kommer til at sætte deres præg på indvielsen af det nye vandløb ved det nedlagte Sæbygård Dambrug den 1. november, hvor de med hver deres plastikand kan afprøve den nye 525 meter lange og slyngede vandvej.

Indvielsen er kulminationen på det største vandløbsprojekt af sin art i Frederikshavn Kommunes historie. En opstemning ved dambruget er fjernet, og der er etableret en faunapassage, som skal skabe bedre passagemuligheder for både fisk og planter.

Til højrebenet

Til højrebenet

Det tidligere vandløbsforløb bliver lukket og den nuværende fisketrappe sløjfet. Det er HedeDanmarks afdeling for Natur, Vand og Plantning, der har været tovholder på det praktiske arbejde omkring etableringen af det nye vandløb:

”Det er et vandløbsprojekt, som ligger lige til højrebenet for os i HedeDanmark. Nedlæggelsen af det tidligere dambrug med sine 14 damme samt forlængelsen og genslyngningen af vandløbet betyder, at vi er med til at forbedre både vandmiljøet og betingelserne områdets fisk, der med etableringen af gydestryg også får bedre ynglemuligheder. På den måde er vi med til at sikre naturoplevelsen for både de lokale, lystfiskerne og de kommende generationer,” siger regionschef i HedeDanmark, Rasmus Wieland.

Den grønne servicevirksomhed har tidligere udført lignende genslyngninger af vandløb og forbedring af vandmiljø og har blandt andet restaureret og genslynget 1.360 meter vandløb ved Erritsø Bæk syd for Fredericia.

En festdag

Torsdag den 1. november sætter Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg, sig i gravemaskinen for at åbne det nye forløb:

”Indvielsen af vandløbet bliver en festdag, hvor vi markerer afslutningen på et stort projekt og begyndelsen på et nyt eventyr i det naturskønne område, hvor både sæbynitterne og turisterne ynder at komme. Med genslyngningen af vandløbet har området fået tilført større værdi. Et projekt af denne kaliber til en samlet pris på 3,5 millioner kr. kan lade sig gøre, fordi det ikke koster kommunen penge. Det er gennemført med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond”, siger Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune.

Alle er velkomne til indvielsen

Når Karsten Thomsen har sat vandløbet i bevægelse på indvielsesdagen, står eleverne fra Sæbygårdskolen klar til at skubbe hver sin lille plastikand frem i feltet i et vaskeægte anderæs.

Folk fra Sæby Sportsfisker Klub vil fiske ænderne op af vandet, når de passerer målstregen, og JC Fisk i Sæby har sponsoreret præmier til de tre første ænder, og alle elever får deres and med hjem som tak for deres deltagelse.

Indvielsen af det nye vandløb finder sted torsdag den 1. november 2018 kl. 11.00, og alle interesserede er velkomne til at overvære indvielsen på adressen Sæbygårdvej 60, 9300 Sæby.

Fakta om projektet:

  • Vandløbsprojektet ved Sæbygård Dambrug har kostet 3,5 millioner kr. 
  • Projektejer: Frederikshavn Kommune
  • Projektet omfatter: Etablering af nyt 525 meter langt forløb for at skabe bedre passagemuligheder for fisk og planter. Det tidligere vandløb på strækningen bliver lukket, og den nuværende fisketrappe fjernet.
  • Detailprojektering af projektet: Orbicon
  • Realisering af projektet: HedeDanmark og VKA
  • Projektet er gennemført med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Del denne