/Files/Images/biomasse-i-form-af-flis-1500.jpg

Årsmøde i Genanvend Biomasse

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. april kl. 11.00 - 14.30. Her holder Genanvend Biomasse nemlig årsmøde, hvor temaet er: Cirkulær økonomi - fremtidens bæredygtige løsninger.

For 5 år siden var vi glade, hvis der kom 10 udover bestyrelsen – i år bød formand Sune Aagot Sckerl (fra HedeDanmark) velkommen til 70 deltagere i et tætpakket mødelokale øverst på Axelborg i København.

Mange foreninger er formentlig misundelige på det store fremmøde. Det vidner om aktualitet og relevans – både overordnet og mht. dagens indlæg.

Økologerne vil gerne have restprodukter retur som gødning På årsmødet kunne man blandt andet høre formand Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark fortælle om hvorledes Genanvend Biomasse arbejder for at sikre en god og sikker genanvendelse af vores restprodukter.

Økologerne vil gerne have restprodukter retur som gødning

På mødet kunne man blandt andet høre, at økologerne stadig arbejder på at få næringsstofressourcer tilbage fra byerne og på den måde sikre en recirkulering af gødning. Dette er helt centralt for, at økologerne også fremover kan producere økologiske varer til forbrugerne.

Der skal ske en omfordeling af fosfor i Danmark

Der bliver snakket meget om fosfor, der er en knap ressource i verden. Paradoksalt nok betragtes fosfor i visse regionale områder i landet som et problem, efter at der er indført fosforlofter i dansk landbrug. SEGES kunne dog fortælle, at der som udgangspunkt er plads nok til fosfor fra både husdyrgødning, biogødning og andre restfraktioner i Danmark. Det vil dog kræve en vis omfordeling – blandt andet skal der formentlig bringes fosfor fra de husdyrintensive områder i Vestdanmark til Østdanmark.

 

Fosfor i restprodukter er tilgængelig for planter

Og virker fosforen så i restprodukterne? JA! Det slog forsker Nina Christiansen fra Aarhus Universitet fast under hendes indlæg. Restprodukter kan fint erstatte/supplere fosfor fra kemisk fremstillet handelsgødning. En skarp konklusion, der bør udbredes både i landbrugs- og forsyningskredse.

Ny placering af Miljøstyrelsen – samme tilgang til konstruktiv samarbejde

Endelig fortalte Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen om udflytningen fra København. Det har været en hektisk periode for mange, men miljølovene gælder stadig, og der blev inviteret til et tæt samarbejde, der kan sikre robust lovgivning til glæde for alle.

 

Du kan læse mere om årsmødet – og se indlæggene på hjemmesiden for Genanvend Biomasse

Del denne