/Files/Images/Klostermarken.jpg

Årsregnskab for 2018 - Vækst og resultatfremgang i HedeDanmark

Digitale satsninger, investering i nyt miljøanlæg til genanvendelse samt nye anlægsopgaver betyder, at HedeDanmark kom ud af 2018 med en rekordhøj omsætning på 1.791 mio. kroner og et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 73,3 mio. kroner.

For HedeDanmark – Danmarks førende service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område – har 2018 budt på mange nye opgaver for kunder i hele landet og internationalt.

Årets resultat er blandt andet positivt påvirket af udviklingen inden for skovdrift, hvor plantning af ny skov og klimaskov har været i vækst.

Kombineret med en stor viden om blandt andet minivådområder, kystsikring og genanvendelse af restaffald har det været medvirkende til, at HedeDanmark har opnået både vækst og resultatfremgang i et år, hvor der har været hård priskonkurrence i markedet.

"I HedeDanmark er vores landsdækkende serviceydelser inden for blandt andet skovdrift, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne fleksible, og vores medarbejdere er omstillingsparate. Det er afgørende for os, at vores forretning er gearet således, at vi kan tilpasse vores ydelser til kundernes behov, ikke mindst når ens kerneforretning foregår i naturen og er afhængig af politiske tiltag og vejrmæssige forhold. Den fleksibilitet og omstillingsparathed har bidraget positivt til årets resultat," siger adm. direktør Lars Petersen.

HedeDanmark forvalter en række større skovområder i Baltikum på vegne af private investorer, og her betød gode træpriser et øget aktivitetsniveau, der både bidrager positivt til afkastet for investorerne og til årets resultat.

Større anlægsopgaver har også sat sit præg på 2018. Blandt andet har HedeDanmarks anlægs- og renoveringskompetencer sikret nye projekter, som eksempelvis det nye nationale ro-station i Bagsværd og panda-anlægget i Københavns Zoo – opgaver som også fortsætter ind i 2019.

Kundernes efterspørgsel efter digitale løsninger og ydelser har ligeledes bidraget positivt gennem blandt andet HedeDanmarks webportal HD2412, som er førende indenfor produkter til juletræsmarkedet.

Derudover har nyudviklede løsninger som sensorer, der tæller antallet af gæster i skovområder, skalapæle til måling af vandstand og overløb hos forsyningsvirksomheder eller temperaturmålere, der advarer om, hvornår der er behov for saltning på en vejstrækning ligeledes været efterspurgt blandt kunderne.

"Resultatet for 2018 er tilfredsstillende. Det er blandt andet øget lønsomhed og digital udvikling, der medvirker til, at HedeDanmark er stærkt rustet til – også i fremtiden - at imødekomme kundernes behov. Et af fokuspunkterne i 2019 bliver at videreudvikle det nye miljøanlæg i Stoholm ved Viborg til genanvendelse af restprodukter samt sikre at den digitale udvikling omsættes til handlinger, der gavner vores kunder," siger Lars Johansson, bestyrelsesformand i HedeDanmark.

I 2019 vil HedeDanmark fortsat have fokus på den gode kundeoplevelse, og udvikling af nye bæredygtige løsninger til gavn for kunderne og naturen. 
 

 Hoved- og nøgle (mio. kr.) 2018 2017
Nettoomsætning 1.791 1.682
Aktiver ultimo 733 716
 Egenkapital ultimo 287 264
 Antal medarbejdere 838 813
EBITDA 73,3 63,5

 

Del denne