/Files/Images/biogødning-spredning-på-mark-1500.jpg

Alternative restprodukter fortsat anerkendt

I en ny vejledning om brugen af alternative gødningskilder fastholder SEGES sin opbakning til blandt andet biogødning (spildevandsslam).

Betydelige mængder fosfor og kvælstof er blandt andet årsagen til, at Landbrugets Videncenter SEGES fortsat anerkender biogødning (spildevandsslam) som en velegnet gødningskilde.

”Spildevandsslam er restproduktet fra spildevandsbehandlingen. Slam indeholder betydelige mængder fosfor og kan således være en velegnet gødningskilde til fosfor. Derudover indeholder slam også kvælstof og organisk stof samt en lang række andre makro-og mikronæringsstoffer.”

Således indledes vejledningen fra landbrugsorganisationen, og de positive takter hilses velkommen af HedeDanmarks miljøkonsulent Erik Olesen:

”Vi har gennem mange år arbejdet tæt sammen med landbruget om at recirkulere og genanvende restprodukter med gødningsværdi. Det betyder meget, at landbruget anser biogødning som en velegnet gødningskilde til fosfor og andre næringsstoffer,” forklarer Erik Olesen.

Tillid til regler

Ifølge Erik Olesen er den positive tilgang til alternative gødningsprodukter, at biogødning indeholder en lang række næringsstoffer, som fremmer planternes vækst, men også at tilliden til de alternative gødningskilder gennem tiden er blevet ganske stor: 

”Vi glæder os over, at vi via skrappe myndighedsregler over en årrække har fået skabt tillid til eksempelvis biogødning. For recirkulering og genanvendelse af restprodukter kan kun videreføres, hvis forsyninger/virksomheder, formidlere og landbruget har tillid til de gødningsprodukter, der håndteres,” siger Erik Olesen.

Han understreger, at eftersom alternative gødningskilder som eksempelvis biogødning er organiske gødninger, vil de aldrig virke lige så hurtigt som industrielt fremstillet handelsgødning – men man vil over en længere tidshorisont kunne opnå en god effekt.

/Files/Images/mark-spredning-gødning-slam-800.jpg

Del denne