/Files/Images/læhegn-ved-marken-1500.jpg

Billigere læhegn uden tilskud med nyt pulje-samarbejde

HedeDanmark og Hjørring Læplantningslaug går sammen om at tilbyde lodsejere billigere læplantning uden tilskud.

Bindingsperiode, manglende frihed og komplicerede, restriktive regler er blandt de hyppigste årsager til, at mange lodsejere fravælger de eksisterende tilskudsordninger for læplantning. Derfor går Hjørring Læplantningslaug og HedeDanmark nu sammen om at tilbyde læplantning uden tilskud til næsten den samme pris som plantning med tilskud.

”Vi ved, at mange lodsejere fravælger – eller ikke er egnede til – læplantning med tilskud, og derfor er vi glade for, at vi nu sammen med Hjørring Læplantningslaug kan tilbyde lodsejerne et godt alternativ. Gennem den nye pulje kan lodsejeren udnytte vores stordriftsfordele, og det giver dem lavere priser,” siger landskabskonsulent Søren Skovrider fra HedeDanmark.

Krav  Læplantning med tilskud Læplantning uden tilskud – ny puljeordning 
Planter:  Etableres med mindst 75 % buske Ingen specifikke krav 
  Min. 50 % bi-venlige arter    
Plantning: Min. 4.000 planter pr. hektar Ved 3 rækker: min. 200 meter pr. lodsejer 
  Læhegnet kan bestå af 3-7 rækker Ved 6 rækker: min. 100 meter pr. lodsejer 
  Småbeplantninger kan bestå af vildtplantninger, vildtremiser, biotoper mv. på 1.000 - 5.000 m2 Min. 600 planter pr. lodsejer. Der kan udføres småbeplantning under de samme krav
Pleje: Ingen pesticider til ukrudsbekæmpelse Ingen specifikke krav
  Reolpløjning tilladt, der giver planterne et forspring   Ingen specifikke krav
  Mekanisk ukrudtsbekæmpelse/rensning Ingen specifikke krav
Andre krav: Beplantninger skal opretholdes i mindst 5 år Lodsejere samles i puljer på min. 25.000 planter 

 

 

Plantning ved tekniske installationer (illustreret herunder) er bl.a. en af de typer af læplantning, der ikke kan gives tilskud til. Lodsejere i Hjørring Læplantningslaug kan nu få fordelene af stordrift gennem den nye puljeordning og få plantet læhegnet uden tilskud.

/Files/Images/Læhegn-før-og-efter-800.jpg

Puljeordningen er p.t. kun tilgængelig for lodsejere i Hjørring Læplantningslaug, hvor beplantningerne kan etableres langs haver, gårdspladser, bygninger m.m. samt i det åbne land, hvor arbejdet kan udføres med traktorredskaber og lovligt ift. naturbeskyttelsesreglerne.

"Vi tror på, at lodsejerne vil tage godt imod det nye puljetilbud. Kan vi se, at vores forventninger bliver indfriet, vil vi naturligvis kigge på udvidelse til andre geografier,” siger landskabskonsulent Søren Skovrider fra HedeDanmark.

Overvejer du læplantning uden tilskud?

Bor du i nærheden af Hjørring Læplantningslaug, så kontakt landskabskonsulent Søren Skovrider for at høre mere om mulighederne i den nye puljeordning (kontaktinfo på denne side).

Bor du i en anden geografi, så find kontaktinfo her 

Læs mere om etablering af læhegn

Hjørring Læplantningslaug Vest

Hjørring Læplantningslaug Vest

Rensning kan foregå på mange måder i den nye puljeordning

Rensning kan foregå på mange måder i den nye puljeordning

Del denne