/Files/Images/forskel_jord.jpg

Biogødning gør en verden til forskel – også under jorden

Organisk materiale som biogødning er med til at give planter og mikroliv i jorden langt bedre forhold.

Lidt nord for Taastrup ligger der en rektangulær mark, som er delt ind i en lang række kvadratiske parceller. På parcellerne gror der afgrøder, som varierer i farve og højde, alt efter hvilken parcel, det gror i. Det er dog ikke kun over jorden, der er variation på arealerne - også et spadestik nede er der tydelig forskel.

Arealet er forsøgsmarken Crucial, som drives af Københavns Universitet, og her har man i 20 år blandt andet undersøgt, hvordan forskellige typer gødning påvirker jorden.

Parcellerne er gødet med mange forskellige typer gødninger, og på nogle af dem er der spredt biogødning, som er restproduktet fra rensningsanlæg. Desuden er der parceller, der ikke får tilført nogen form for gødning.

Erik E. Olesen, der er fagspecialist i cirkulær bioøkonomi hos HedeDanmark, er taget ud i marken for at vise forskellen.

”Ved at tilføre organisk materiale kan vi forbedre jordstrukturen markant og samtidig udnytte et affaldsprodukt til at dyrke afgrøder på en god måde. Det er cirkulær tankegang på fineste vis.”

- Erik E. Olesen, fagspecialist

Når han graver ned i parcellerne tilført henholdsvis en organisk gødning og ingen organisk materiale og gødning er forskellen tydelig. Allerede når spaden skal i jorden, er der tydelig forskel. Redskabet glider let i parcellen, hvor der er tilført meget organisk materiale, mens Erik E. Olesen må hoppe på spaden for at få den i jorden, hvor der ikke er tilført gødning og organisk materiale i 20 år

Den ugødede jord har en lys grå-brun farve og er meget fast og hård i strukturen.

Jorden, der har fået tilført organisk materiale, er mørk sort-brun og smuldrer i store krummer mellem fingrene på fagspecialisten, da han tager den op.

Bedre forhold for mikroliv og rødder

Den løse jordstruktur betyder, at det mikrobielle liv under jordoverfladen har meget bedre kår. Samtidig har planternes rødder bedre vækstbetingelser, når de skal søge nedad efter vand og næringsstoffer. Desuden vil vand lettere drænes væk fra overfladen, mens dyrkningsjorden vil holde på vandet til gavn for planterne.

Ud over at forbedre jordstrukturen tilfører organiske gødninger også næring til planterne, når de vokser.

Alt i alt er Erik E. Olesen ikke i tvivl om, i hvilket jordstykke han helst ville befinde sig, hvis han skulle vokse i en af parcellerne.

”Så ville jeg da helt sikkert helst være i det stykke, der får fået organisk materiale, hvor forholdene er optimale for både dyr og planter både i forhold til næring og jordstruktur,” erklærer han.

HedeDanmark distribuerer blandt andet biogødning til landmænd. Du kan kontakte os for at høre nærmere om muligheden for at modtage biogødning på telefon 8728 1000.

Del denne