/Files/Images/biogødning-spredning-1500.jpg

Biogødning i praksis: ministerier og styrelser på skolebænken

Det kan godt være, at Miljøstyrelsen er flyttet til Odense, og at der er kommet mange nye folk til – men interessen for den gode og konstruktive dialog mellem aktører og embedsmænd er stadig den samme.

Det fornemmede vi klart, da brancheforeningen Genanvend Biomasse i slutningen af juni havde inviteret folk fra styrelser, ministerier og departementer på en faglig tur for at se på håndtering af biogødning i praksis.

På turen så vi et anlæg til kompostering af biogødning. Vi så biogødningslagre for at fremvise, hvorledes biogødningen bliver opbevaret under gode og sikre forhold, fra det er produceret, til det skal udspredes. Vi talte med en landmand, som fortalte, hvorfor han så biogødning som en god og sikker gødningskilde – og ikke mindst hvorfor han så vigtigheden i at recirkulere næringsstoffer og kulstof tilbage i jorden. Slutteligt fremviste lektor Jakob Magid fra Københavns Universitet de fastliggende langtidsforsøg (CRUCIAL), hvor resultaterne indtil videre ikke bør give bekymring ved anvendelse af biogødning som alternativ til handelsgødning – selv efter hvad der svarer til 200 års intens brug.

/Files/Images/MST-rundtur_2019-06_beskaaret.jpg Lektor Jakob Magid fra Københavns Universitet fortalte om Crucial-forsøget og de unikke resultater, som er fremkommet siden forsøgets opstart i 2002.

Tak til alle for en god dag. Et fælles billede af hvorledes tingene foregår i praksis, er helt sikkert med til at kvalificere de diskussioner, der altid vil opstå i et samarbejde.  

Del denne