/Files/Images/biogødning-spredning-2-1500.jpg

Biogødning recirkuleres i stigende grad som gødning

I mange år har det fra officiel side lydt, at (kun) omkring 55 % af det danske biogødning (landbrugsegnet spildevandsslam) blev recirkuleret som gødning på landbrugsjorden.

"Genanvend Biomasse” (tidligere BGORJ) har mange gange argumenteret for, at dette tal var langt højere. Seneste opgørelse fra medlemmerne viste, at omkring 77 % af biogødningen blev recirkuleret. Nu ser det endeligt ud til, at der officielt er fremkommet opdaterede tal, der bekræfter, at andelen af biogødning til landbrugsjord er langt højere end tidligere udmeldt.

Affaldsstatistik for 2015 er netop udgivet af Miljøstyrelsen. Heri fremgår det, at 65 % af biogødningen i 2015 blev genanvendt direkte på landbrugsjord. Dertil kommer, at 6 % blev registreret under ”kompostering og anden genanvendelse” – en kategori, der typisk også ender på landbrugsjorden. Så i alt bliver omkring 71 % i dag genanvendt på landbrugsjord – ikke langt fra branchens 77 %.

Lad os glædes over, at der er kommet opdaterede tal, der synliggør den virkelighed, som os aktører i branchen oplever – nemlig at der både hos forsyninger og landmænd er en stor interesse i at recirkulere biogødning på en god og sikker måde. 

Del denne