/Files/Images/biogødning-spredning-2-1500.jpg

Biogødning til økologer?

Det økologiske areal i Danmark vokser. Med det stigende areal øges efterspørgslen på næringsstoffer - for uden næringsstoffer ingen plantevækst.

Økologerne har ikke samme mulighed som konventionelle landmænd til bare at købe nogle industrielt fremstillede gødningsprodukter – de har ret skrappe krav til, hvad de må gøde med. De seneste mange år har økologerne haft muligheden for at benytte konventionel husdyrgødning til at dække en del af deres gødningsbehov, men det diskuteres, hvorvidt denne mulighed skal udfases. Sker dette, er der behov for andre gødningskilder.

Dialog mellem Genanvend Biomasse og økologerne

Økologerne har de seneste år haft en god og konstruktiv dialog med Genanvend Biomasse (tidligere BGORJ). Brancheforeningens medlemmer enten producerer eller håndterer en stor mængde af de restprodukter, der bliver recirkuleret og genanvendt som gødning i Danmark.

Hvis fokus er fosfor, findes langt den største del i biogødning (spildevandsslam). Så hvis økologerne virkelig skal åbne op for mulighederne for at recirkulere fosforholdige restprodukter, skal der arbejdes med biogødning – på den ene eller anden måde.    

Temadag om biogødning

Torsdag den 8. marts havde Genanvend Biomasse taget initiativ til et møde på Hedensted Rensningsanlæg mellem medlemmer, økologer og andre interesserede. Temaet var netop ”Biogødning til økologi”. Formålet med mødet var at diskutere udfordringer, barrierer og muligheder for – på sigt – at kunne benytte biogødning i økologisk landbrug. Og deltagerantallet på over 20 vidnede om, at interessen for emnet er stor. Alle var enige om, at det vil kræve et langt, sejt arbejde at nå dertil, men som formand for Genanvend Biomasse, Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark, sagde, at hvis man ikke gik i gang med at se på opgaven, så blev det med garanti aldrig en mulighed. I forbindelse med mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med mulighederne for at få biogødning godkendt til økologi.

 

Du kan se omtalen af mødet på Genanvend Biomasses hjemmeside, hvor du også kan se indlæggene fra mødet.

Del denne