/Files/Images/Sensor-til-vanding-1500.jpg

Bytræer i tørken får slukket tørsten med hjælp fra IoT

Ny smart IoT-teknologi skal hjælpe landets kommuner med at optimere vanding af træer og buske. Ved hjælp af sensorer placeret ved bytræer og buske får kommunens driftsfolk løbende tilsendt data om fugtigheden i jorden, som de kan bruge til at vurdere behovet for passende vanding. Løsningen er skabt i samarbejde mellem HedeDanmark og Sweco og har potentialet til at give kommunerne store besparelser på drift og ressourcer.

I det meste af landet ligger tørkeindekset i disse dage på ni eller højere, hvilket betyder, at der er forhøjet risiko for tørke. Tørken påvirker grønne områder i byer og på landet, og med vore dages ekstreme vejrhændelser kan det være svært for kommuner og forsyninger at planlægge den optimale vanding af træer, buske og grønne områder, som både tørster her og nu, men som også risikerer at være påvirket af vandunderskuddet langt ind i sommermånederne. 

Et nyt samarbejde mellem landets største grønne serviceleverandør HedeDanmark og den rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed Sweco har resulteret i en samlet ’end to end’ IoT-løsning, der hjælper kommuner og forsyninger med at sikre optimal pleje af de værdsatte grønne områder. Vha. en sensor, der sender data om jordfugtighedsforholdene til kommunernes driftsenhed, er det muligt at holde øje med behovet for at vande eller omvendt – risikoen for oversvømmelse.

- Med sensorteknologien er det muligt at sætte ind med en databaseret indsats, så der kun vandes, når behovet er der. Det betyder, at der bliver vandet mere i perioder med tørke, som vi oplever lige nu og mindre i regnfulde perioder. Der er derfor langt mere fleksibilitet i forhold til at tilpasse sig vejrets luner, som med klimaforandringernes mere ekstreme vejrforhold bliver sværere og sværere at forudsige,

- forklarer Søren Pedersen, Afdelingschef i HedeDanmark Digital.

De seneste to somre har budt på nogle af de varmeste i mands minde, mens vintrene har været blandt de vådeste. Derfor udfordrer vejret i højere grad planlægning af vanding og håndtering af oversvømmelser af de danske åer, som vi så det med Gudenåen i februar.

”IoT i gummistøvlehøjde”

I flere år har man talt om den digitalt smarte by, men det er først inden for det seneste år, at teknologien er blevet modnet og kommet så langt ned i pris, at det nu er blevet attraktivt at benytte sig af sensorer til at optimere kommunernes mange driftsopgaver.

- Vi kalder det IoT i gummistøvlehøjde, men det kan have uhyre stor indvirkning på drift- og vedligeholdsindsatsen, da det muliggør store besparelser. Ved at omlægge fra planlagt drift til behovsstyret databaseret drift, undgår vi at køre og vande forgæves. Det optimerer vores brug af ressourcer og mindsker klimabelastningen pga. færre kørsler. Der er allerede kommuner, som sætter gang i sensorbaseret drift, fx Vejle, som her i 2020 implementerer jordfugtighedssensoren,

- fortæller Søren Pedersen.

Sensordata bliver til driftsopgaver

Samarbejdet mellem Sweco og HedeDanmark gør det muligt at få en løsning, som dækker alt fra implementering af sensorerne til den efterfølgende datahåndtering.

- Sensorerne indsamler en masse data, men hvis ikke disse data håndteres i et driftssystem kan det hurtigt blive uoverskueligt at anvende den indkomne data. Samarbejdet med HedeDanmark giver mulighed for at samle sensordata i vores system DriftWeb, som organiserer data, så kommunens driftsfolk nemt kan få et overblik over, hvilke opgaver der er behov for at sætte i gang,

- forklarer Danny Skjold fra Sweco.
Fakta: Sensorer og DriftWeb

Fakta: Sensorer og DriftWeb

HedeDanmarks jordfugtighedssensor er blot én ud af syv sensorer, som HedeDanmark tilbyder, som en del af deres services til drift og vedligeholdelse af grønne områder og andre udendørsarealer, som det er vigtigt at monitorere for at optimere vedligeholdelsen. 

DriftWeb er et samlet system, der bl.a. indeholder backoffice, hjemmesider og apps til borgerindberetning, en mobil platform til medarbejdernes opgaveløsning i marken, tidsregistrering, ruteplanlægning og tracking, driftsplanlægning, indbygget GIS samt kobling til eksterne systemer. DriftWeb er udviklet af Sweco og anvendes i dag af mere end 80 kommuner og forsyningsselskaber.

De to løsninger er nu integreret, så det er gjort let at komme i gang for kommuner og andre, som arbejder med grøn drift.

Læs mere:
https://www.sweco.dk/vi-tilbyder/cases/gisit/driftwebgiv-et-praj/

For mere information kontakt venligst: 
Morten Laasholdt, presseansvarlig hos Sweco
M: 31 17 71 17
E: morten.laasholdt@sweco.dk

 

Del denne