/Files/Images/Jernbane_topbillede_1500x900.jpg

Certificering til arbejder ved jernbanen

HedeDanmark er én af de entreprenører, der arbejder ved jernbanen for at sikre så få forstyrrelser i togtrafikken som muligt, og de har netop opnået en nyindført certificeringsstandard.
/Files/Images/jernbane - midt.jpg

Du skal helst ikke opdage, at de er der, men du sætter til gengæld rigtig stor pris på deres arbejde. HedeDanmark er én af de entreprenører, der arbejder ved jernbanen for at sikre så få forstyrrelser i togtrafikken som muligt, og de har netop opnået en nyindført certificeringsstandard.

Snart sætter efterårets regn og rusk ind, og hvis ikke for eksempel såkaldte risikotræer er ryddet, kan de i blæsevejr lægge sig i vejen mange steder – blandt andet på jernbanespor og skabe gene for trafikken og dermed forsinkelser for passagererne. HedeDanmark er én af de entreprenører, som har en grøn kontrakt med Banedanmark, og det indebærer forskellige sikkerhedsydelser, pleje af bevoksninger og undervisningsydelser. Men fra 1/1 2022 skal entreprenører være certificeret efter en ny standard for overhovedet at må byde på opgaver. I daglig tale hedder den nye standard DS 21001 og i sin fulde længde ’DS 21001 Ledelsessystem for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav’, og den certificering har HedeDanmark som én af de første gennemgået hen over sommeren og efterfølgende opnået. Den nye certificeringsstandard træder i stedet for den hidtidige godkendelse af entreprenører, som Banedanmark gennemfører, og det er der selvfølgelig overordentlig stort tilfredshed med, at den nu er i hus.

Klik på billedet for at se hele certifikatet.

”Der er høje sikkerhedskrav, når man arbejder ved en jernbane – det er traditionelt set en farlig arbejdsplads, og der er en række områder, man skal have fuldstændig styr på. At vi har opnået certificeringen, betyder, at det er nemmere for os, når vi skal lave udbud ved banen, og det sikrer udbyderen, at vi har de rette kompetencer til at udføre opgaven. Tidligere har vi skullet sende dokumentation med ved hvert udbud, men med certificeringen er vi på forhånd godkendt til at byde og gør selvfølgelig også processen lettere for begge parter,” 

- fortæller Kresten L. Paulsen, jernbanesikkerhedsansvarlig hos HedeDanmark.
/Files/Images/jernbane - midt2.jpg

Banedanmark stiller nogle helt specifikke krav til de medarbejdere, der arbejder om og ved baneterrænet, og certificeringen indbefatter derfor en gennemgang af alle dele af ledelsessystemet i HedeDanmark – både på kontoret og ude i marken – hvilket skete hen over sommermånederne. Målet med den nye standard er at ensrettet alle ledelsessystemer målrettet alle, der arbejder ved spor. P.t. er det kun Banedanmark, som stiller krav til, at byderen har opnået certificeringen, men sandsynligvis kommer flere til at tilslutte sig. 

”Vi forventer, at andre baneoperatører tilslutter sig standarden, og derfor er vi nu på forkant i forhold til også at byde på opgaver hos andre operatører,” 

- fortæller Kresten L. Paulsen.

Del denne