/Files/Images/Novofos_broend_1500x900.jpg

Digitale sensorer skal gøre målinger af grundvands-niveauet nemmere, hurtigere og mere præcise

28 digitale vandstandsloggere placeret i en række grundvandsboringer i Nordsjælland skal hjælpe vand- og spildevandsselskab Novafos med at overvåge grundvandstanden. Målet er at undersøge, om kontrollen med grundvandet kan blive nemmere, hvis den foregår digitalt.

455 antal kørte kilometer og 140 manuelle pejlinger i boringerne, svarende til godt 60 timers arbejde. Det er omtrent, hvad Novafos’ medarbejdere på ét år kan spare, hvis et nyt udviklingsprojekt med digitale grundvandsmålere bærer frugt.

28 digitale sensorer vil fremover stå for målingen af grundvandspotentialet i nogle af Novafos’ – landets andenstørste vand- og spildevandsselskab – samlet set 140 pejle-boringer i Nordsjælland. Målet er at undersøge, om de digitale pejleloggere kan mindske både transport, CO2-udledning og mandetimer hos Novafos samt gøre over-vågningen af vandstanden online og konstant.

”I dag er vores viden baseret på manuelle målinger. I grove tal måler vi grundvandsni-veauet i hver boring hver anden måned. Med digitale sensorer kan vi modtage målinger en gange i timen pr. boring. Flere data vil kunne give os et langt mere nuanceret billede af udviklingen i grundvandsniveauet, og vi vil også kunne udarbejde mere præcise grundvandsmodeller. Det kan vi bruge til f.eks. at forudsige risikoen for, om en forurening spreder sig i et indvindingsområde,” 

- siger Bo Lindhardt, som er vicedirektør og vandchef i Novafos.
/Files/Images/Novofos_broend_sensor_1500x900.jpg

Endnu bedre service

Målinger af, hvor højt grundvandet står i landets andenstørste vand- og spillevands-selskab, Novafos’ pejleboringer, bliver i dag foretaget manuelt af en medarbejder. 

Det vil sige, at medarbejderen sætter sig ind i sin bil og kører mod pejleboringen. Her foretager han målingen, skriver resultatet i sin logbog og går så retur til sin bil for at køre tilbage til kontoret og føre måleresultatet ind i Novafos’ system.

Ved at ”udlicitere” selve målingen til en digital sensor, der sender data direkte ind på en digital platform, kan Novafos’ medarbejdere bruge den sparede tid mere fornuftigt:

”Hvis det viser sig, at sensorerne kan foretage lige så præcise målinger og lige så driftsstabilt, som vi hidtil har klaret manuelt, så kan vores medarbejdere i stedet bruge deres tid på at analysere den data, sensorerne giver os, for eksempel så vi bliver endnu bedre til at forudsige vandmangel eller kan opfylde vores dokumentationsforpligtelser nemmere og hurtigere,” 

- siger Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos.

Markante besparelser

HedeDanmarks digitale afdeling har de sidste to år udviklet og solgt sensorløsninger til både private virksomheder og offentlige institutioner. Virksomhedens sensor-løsninger bliver blandt andet brugt til at registrere, hvor mange personer der færdes på en række grønne områder i danske kommuner samt registrere og forudsige vejr-forhold i forbindelse med snerydning og saltning. 

Udviklingssamarbejdet med Novafos er endnu et skridt på HedeDanmarks rejse mod at kunne generere kvalitetssikret data, som kan gøre det nemmere og hurtigere for den enkelte kunde at træffe driftsmæssige beslutninger:

”På nuværende tidspunkt er vores erfaring, at vores sensorløsninger hjælper vores kunder med at mindske tidsforbruget på manuelle målinger og kontroller. Der er des-uden et grundlag for, at forbruget af brændstof kan blive bragt ned, og samlet set kan der for eksempel på et år være tale om en ret markant optimering, hvor tiden kan bruges anderledes,” 

- siger Kristian Tarp Hansen, leder af HedeDanmarks udviklingsafdeling, HD GreenLab.

Planen er, at projektet løbende skal evalueres, og at flere sensorer kan blive koblet til Novafos’ boringer, hvis de indledende resultater lever op til forventningerne.

/Files/Images/Novofos_broend_mand_1500x900.jpg

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Novafos:
Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef, telefon 26 31 85 73. 

HedeDanmark:
Kristian Tarp Hansen, leder af GreenLab, telefon 30 53 37 79

Del denne