/Files/Images/HedeDanmark/Nyheder/Elevdag-med-baade-laering-og-leg-hos-HedeDanmark.jpg

Elevdag med både læring og leg hos HedeDanmark

Elevtiden er mere en blot at få faget under huden. Der skal være plads til fordybelse, sociale netværk og sjov!

Derfor samler vi med jævne mellemrum eleverne i de forskellige afdelinger til elevdag, hvor deltagerne lærer både hinanden og vores store virksomhed bedre at kende.

I løbet af sommeren var det anlægsgartnereleverne fra Sydjylland og Fyn, der var samlet på vores hovedkontor i Viborg til en dag fuld af faglighed og festlighed.

Foruden at høre om HedeDanmarks og Hedeselskabets lange (og spændende!) historie ved direktør Torben Friis Lange og projektleder Vibeke Højen, var der tid til at nørde anlæggelse af biodiversitetsområder med vores landskabsarkitekt Lene Lunghøj, da der var rundvisning i Hedeselskabets biodiversitetspark.

Der blev også snakket arbejdsmiljø – noget vi vægter højt – og udvekslet erfaringer på kryds og tværs, inden turen gik til en hyggelig aften med mad og skydesimulator i Varde.

For os er elever en vigtig ressource, der fører nye ideer, kreativitet og energi med sig til virksomheden. Vi vil gerne uddanne de dygtigste håndværkere inden for deres felt og ser det som vores ansvar at give dem så meget faglig ballast med i rygsækken som muligt. Og så håber vi, de vil fortsætte karrieren hos os efter endt uddannelse.

For at understøtte den gode elevtid har vi i HedeDanmark flere elevansvarlige, som varetager hvert deres fagområde. På den måde vil vi sikre, at eleverne får en personlig og faglig relevant sparring og tryghed i dagligdagen.

Vil du vide mere om at være elev hos HedeDanmark, så følg dette link, og se, hvilke muligheder du har.

/Files/Images/elev2.jpg Elever besøger HedeDanmark i Viborg

Del denne