/Files/Images/jord-til-genanvendelse-1500.jpg

Få svar på (næsten) alt om genanvendelse

Brancheforeningen Genanvend Biomasse har siden 2006 samlet al tilgængelig viden om eventuelle effekter af biogødning og andre organiske restprodukter i Hvidbogen. Her kan du hurtigt få et overblik viden og og regler på området.

Uanset om det er myndigheder, traditionelle landmænd, økologer, forbrugere eller virksomheder, vi spørger, er svaret det samme: Tillid til alternative gødningskilder opbygges gennem strenge regler, der bygger på faglighed og tilgængelig viden og ikke på følelser og fordomme.

Men hvor søger man, hvis man hurtigt vil have et overblik og eksisterende viden? Svaret er simpelt: Kig i Hvidbogen.

Svaret på (næsten) alt

I 2006 besluttede BGORJ (Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske ressourcer – i dag Genanvend Biomasse) at samle eksisterende viden om brugen af affald som gødningskilde med fokus på biogødning (spildevandsslam) og anden affaldsbiomasse til jordbrugsformål. Det blev dengang besluttet, at det skulle være uvildige forfattere, der samlede denne viden. Hvidbogen blev således skrevet af forskere fra Københavns Universitet med særlig fokus på:

  1. Sundhed for mennesker og dyr (økotoksicitet)
  2. Vandmiljø, grundvand og andre vandressourcer
  3. Næringsstofudnyttelse og jordens frugtbarhed
  4. Drivhusgasemissioner, jordens kulstofpulje og forsuring

Nyeste viden

Siden 2006 er Hvidbogen blevet opdateret 2 gange. I 2010 blev Hvidbogen opdateret af Københavns Universitet med den nyeste viden inden for tungmetaller, medicinrester og miljøfremmede stoffer samt ny viden vedrørende drivhusgasser i forbindelse med affaldshåndtering.

Senest er Hvidbogen opdateret af Rambøll med viden om evt. samspil mellem biogødning og grundvandet. Hvidbogen er således den bedste, samlede viden om brugen af restprodukter som gødningskilde – frit tilgængeligt for alle. Så mangler du svar på eksempelvis følgende spørgsmål:

  • Er medicinrester et problem?
  • Er det ok at udbringe restprodukter med gødningsværdi i Områder med Særlige Drikkevandsområder (OSD-områder)?
  • Hvad med drivhusgasser?
  • Hvad sker der med jordens frugtbarhed?

Så ved du, hvor du kan finde informationerne. Du finder Hvidbogen på hjemmesiden for brancheforeningen Genanvend Biomasse.

Del denne