/Files/Images/PLANTNING MAJ Storeå folkeskov fotograf STRUNGE FILMDESIGN56.jpg

Første FSC-certificering af økosystemtjenester i Skandinavien

En FSC-certificering, der følger træernes optag af CO2 er for første gang blevet uddelt i de skandinaviske lande.

Fremover vil Hedeselskabets Idomlund Østerskov og Coops Storå Folkeskov kunne dokumentere, hvor meget CO2 skovenes træer optager fra atmosfæren.

De er nemlig som de to første skove i Skandinavien blevet certificerede efter FSC Økosystemtjenestecertificering for kulstof. Det betyder, at det kulstof, som skovenes træer optager og binder i stammer og grene, dokumenteres, følges og kan indgå i ejernes CO2-regnskaber.

Hos HedeDanmark, der har stået for skovrejsningen i de to nyligt økosystemtjenestecertificerede skove, er skovbrugschef Michael Glud glad for nu at kunne få verificeret CO2-optaget i skovene gennem FSC Økosystemtjenestecertificeringen.

- Ved at certificere skov gennem FSC sikrer vi, at der tages hensyn til dyre- og plantelivet samt miljø og medarbejdere. Med økosystemtjenestecertificeringen får vi nu det tillæg, at den CO2, skoven optager, er verificeret af en uafhængig part. På den måde får skovejere og virksomheder sikkerhed for, at kulstoflagringen i træerne er opgjort korrekt, og kan dermed trygt bruge dem i CSR-rapporter og klimaregnskaber, siger Michael Glud.

En game changer i forståelsen af skov

At den første nordiske FSC Økosystemtjenestecertificering nu er en realitet, glæder Søren Dürr Grue, direktør for FSC Danmark:

- For os i FSC er det nye tilbud en game changer i måden, vi forstår skov på, og hvordan vi værdisætter den og dens mange funktioner – lige fra kulstof, jord og vand til biodiversitet og rekreation, siger Søren Dürr Grue og fortsætter:

- Vi oplever, at både virksomheder og forbrugere efterspørger robuste og dokumenterede løsninger på miljø og klimaudfordringer, og med vores nye økosystemtjenester bliver det tydeligere og mere målbart, hvordan FSC-skovene skaber værdi. Vi tror på at fremtidens bæredygtige skovdrift skal tjene penge på meget andet end træproduktion, og jeg er stolt af at FSC som de første af sin slags, kan tilbyde dette afgørende skridt på vejen.

/Files/Images/ÅBNING Storeå folkeskov fotograf STRUNGE FILMDESIGN148.jpg

Behov for dokumentation

HedeDanmark har en FSC-gruppeordning for sine danske skovejere, som er FSC-skovcertificeret af WSP Danmark A/S i samarbejde med Soil Association Certification Ltd. Det er WSP Danmarks certificeringsteam, som årligt auditerer HedeDanmarks skovgrupper op imod gældende standarder.

Certificeringsleder hos WSP Danmark, Karina Seeberg Kitnæs, glæder sig også over den første skandinaviske FSC Økosystemtjenestecertificering:

- Der er et stort behov for dokumentation i forhold til CO2 og etablering af ny skov. Så jeg er sikker på, at vi får travlt med at hjælpe skovejere med at blive certificeret efter den nye standard for FSC Økosystemtjenester, som giver den nødvendige troværdighed og dokumentation for indsatsen.

Håber på opbakning til ny certificering

Også Soil Association Certification bifalder, at den nye certificering for første gang er uddelt til en skandinavisk virksomhed:

- Skove som dem, HedeDanmark har rejst, viser, hvordan skove kan give samfundet mange fordele foruden træ og tømmer. Disse økosystemer kan faktisk være gavnlige for ren luft og vand, give levesteder for dyrelivet og vil være et af vores vigtigste forsvar mod klimaforandringer. Soil Association Certification mener, at FSC Økosystemtjenestecertificering er en innovativ og afgørende måde at realisere skovenes potentiale til at håndtere klima- og biodiversitetskriserne. Vi håber, at mange flere skovforvaltere ser det potentiale, som FSC Økosystemtjenestecertificering kan tilbyde, siger Meriel Robson, direktør for skovbrug hos Soil Association.

Samtidig har HedeDanmark fået godkendt sin FSC-gruppe som FSC-skovcertificeret med kulstof som økosystemtjenestecertificering i tillæg, så man nu kan tilbyde, at skovejere, som er medlem af HedeDanmarks FSC-skovgruppe, kan blive godkendt under økosystemtjenestecertificeringen.

Om FSC-certificering

FSC er en international certificeringsordning, som gennem skovcertificering med krav til skovforvaltningen bruges til at sikre en ansvarlig drift og forvaltning af skovene. FSC har i årevis haft skovstandarder for certificering af skovdrift, så den lever op til kravene, der bl.a. sikrer en beskyttelse af miljø, biodiversitet og arbejdsforhold. Den nye økosystemtjenestecertificering er et tillæg til FSC-skovcertificeringen, hvor skovenes CO2-optag skal måles og verificeres årligt af det FSC-akkrediterede certificeringsorgan.

Del denne