/Files/Images/bøgeskov-1500.jpg

Folkemødet på Bornholm

I sin rolle som formand for Genanvend Biomasse (tidligere BGORJ) var områdedirektør Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark igen i år til Folkemødet på Bornholm, hvor han bl.a. var indbudt til at deltage i debatten i DANVA's telt med overskriften Spildevandsslam - fra lort til lagkage?.

Sammen med bl.a. tidligere miljøminister Kirsten Brosbøll, formand for DANVA Lars Therkelsen, direktør for BIOFOS John Buur Christiansen m.fl. blev det debatteret, hvorledes vi fik den bedste og sikreste håndtering og udnyttelse af ressourcerne i biogødning (landbrugsegnet spildevandsslam).

Under debatten fik Sune Aagot Sckerl synliggjort vigtigheden af, at der ikke alene fokuseres på fosfor, men at alle ressourcerne (såsom kulstof, kvælstof m.fl.) i biogødningen udnyttes. Ved at benytte biogødning som den er, ”tvinges” forsyningerne til at have fokus på opstrømsarbejdet og derved sikre, at indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i industrien og husholdningen minimeres. En strategi, Danmark har haft stort held med de seneste mange år. Der var en god og livlig debat, som synliggjorde, at det er et emne, som mange er optaget af.

Derudover deltog bestyrelsen for ”Genanvend Biomasse” som tilhører i en lang række møder, hvor de havde mulighed for at stille spørgsmål og give kommentarer til de mange forskellige emner. Cirkulær Økonomi og recirkulering af affald som ressource var temaer, der fyldte mange steder på Folkemødet. Interessant var det således at høre formanden for regeringens Advisory Board om Cirkulær Økonomi Flemming Besenbacher, der appellerede til i højere grad at udnytte alle de ressourcer, der er i affald. Cirkulær Økonomi er en gylden mulighed for Danmark til at sikre vækst og velstand! Læs mere på hjemmesiden for ”Genanvend Biomasse”.

/Files/Images/Folkemøde_2017.jpg

Alt i alt et meget spændende Folkemøde, der kun kan opfordres til at deltage i til næste år.

Del denne