/Files/Images/biogødning-1500.jpg

Forskning: Restprodukter kan i de fleste tilfælde erstatte handelsgødning

Aarhus Universitet har udgivet den endelige rapport for et stort anlagt 4-årigt forsøg, hvor gødningsværdien af fosfor i en række restprodukter er blevet undersøgt. Resultaterne vækker glæde i HedeDanmark.

Aarhus Universitet har udgivet den endelige rapport for et stort anlagt 4-årigt forsøg, hvor gødningsværdien af fosfor i en række restprodukter er blevet undersøgt. Resultaterne vækker glæde i HedeDanmark.

På langt de fleste jordtyper i Danmark kan restprodukter tilføre en tilstrækkelig mængde fosfor til optimal plantevækst – uden at der sker yderligere forarbejdning. 

Det konkluderer en ny rapport, som Aarhus Universitet har udgivet på baggrund af resultaterne fra et 4-årigt forsøg. 

Forsøgets formål har været at undersøge gødningsværdien af fosfor i en række, forskellige restprodukter og er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, SEGES  (landbrugets faglige videns- og innovationshus), Aarhus Vand, Herning Vand, HedeDanmark m.fl

Tilstrækkelig plantevækst

Og undersøgelsens konklusioner er altså, at langt de fleste jordtyper i Danmark vil kunne erstatte handelsgødning med restprodukter og stadig opnå den ønskede plantevækst. I undersøgelsen skriver forskerne blandt andet:

”I en mark med stort behov for tilførsel af fosfor er effekten af det specifikke produkt afgørende for udbyttets størrelse. I en mark med mindre respons på fosfortilførsel er de specifikke egenskaber for restproduktet mindre vigtige, og der kan opnås tilfredsstillende udbytter uanset restprodukttype. Samtidig forventes det, at det tilførte fosfor vil bidrage til vedligeholdelse af jordens fosforstatus”.

Grundige undersøgelser

I forskningsprojektet indgik en lang række restprodukter, som i dag tilgår landbruget som gødning. Blandt de testede restprodukter var blandt andet:

  • biogødning fældet med hhv. aluminium og jern 
  • kød- og benmel
  • Biochar
  • træ- og halmaske
  • struvit
  • kompost
  • NovoGro 

Alle restprodukter er både blevet testet i laboratorier og i markforsøg. Markforsøgene er udført på en lokalitet, hvor fosfortallet var meget lavt – hvilket er relativ ualmindeligt i Danmark – samt på en lokalitet, hvor fosforindholdet i jorden var normalt. 

/Files/Images/Flisaske-gødning-skoven-800.jpg Træaske er bl.a. et af de produkter, som er testet i rapporten fra Aarhus Universitet. Herover udbringes flisaske som gødning i en dansk skov.

HedeDanmark deltager gerne

Hos HedeDanmark har miljøfaglige konsulent Erik Olesen deltaget aktivt i forskningsprojektet gennem alle fire år.

"Det er altid spændende at deltage i praksisnære undersøgelser, som kan være med til at udnytte samfundets ressourcer på bedst tænkelige måde. På den måde er vi med til både at udvikle et område, der kan gøre gavn for hele samfundet, mens vi også løbende kan implementere den nyeste forskning i vores daglige drift,” fortæller han.

Kontakt os

Find den rigtige medarbejder i dit lokalområde at kontakte. Vi har erfaring indenfor flere ydelser og lægger en stor vægt på bæredygige løsninger. 

Find en relevant kontaktperson her.

Del denne