/Files/Images/flishugning-traktor-1500.jpg

Fremtiden for dansk skovflis mod 2050

Flis fra de danske skove er en vigtig del af den grønne omstilling.

Træ til energi (TTE) – som er et partnerskab mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne – har udarbejdet et baggrundsnotat om, hvordan elementer af den nuværende energipolitik begrænser og udfaser brugen af dansk produceret flis til energi. 

Denne politik vil på sigt føre til en række negative konsekvenser for klimaet.

Afbrænding af flis fra danske skove er en vigtig del af de første skridt i den grønne omstilling. På længere sigt har restprodukterne fra skoven en vigtig rolle at spille i fremtidens klimavenlige produktion af alt fra isolering, flydende brændsler, bioplastik m.m. Hensyn til biodiversitet og flisproduktion kan uden problemer håndteres samtidigt.

Notatet viser med baggrund i beregninger og prognoser, hvilke konsekvenser udfasningen af træflis til energi vil få på lang sigt:

 

 1. Skovejerne vil med manglende udsigt til at afsætte restprodukterne nedsætte antallet af planter i nyplantninger og undlade at plante ekstra hjælpetræer (powerkulturer). Det vil gøre trækvaliteten til møbel- og byggeindustrien ringere.
   
 2. Stigende udledninger af CO2 fra skovdriften til knusning af hugstrester og omsætning og udledning af CO2 fra de restprodukter, som ikke længere anvendes, og derfor efterlades i skovene til forrådnelse uden fortrængning af fossil energi.
   
 3. Mindre lagring af CO2 i de nyplantede skove pga. mindre plantetal og fraværet af hurtigt voksende hjælpetræer. Dette vil gælde både i skovrejsninger og ved genplantning i gamle skove.
   
 4. Det formindskede CO2-optag i skovene vil slå igennem hurtigt og påvirke det nationale CO2-regnskab i en negativ retning.

Derfor opfordrer Træ til Energi til, at disse forhold tages med i de kommende klimaforhandlinger og anbefaler, at:

 
 1. Der investeres i udvikling og forskning, så Danmark kan anvende de store mængder af biologisk producerede restprodukter fra skovbruget på en målrettet måde i den grønne omstilling.
   
 2. Der sikres et kontinuert let stigende forbrug af restprodukterne på fjernvarmeværkerne, indtil nye teknologier er på plads til at aftage restprodukterne fra skovenes produktion.
   
 3. Der udformes tilskudsordninger til at efterlade ca. 90.000 m3 træ til dødt ved i løvskove over 60 år. Derudover er der også rigeligt plads i forsyningskæderne til, at der bliver udlagt mere urørt skov i vores ”gamle skove” – enten på offentlige arealer eller i kraft af en passende attraktiv kompensation til private skovejere.
/Files/Images/Powerkultur.jpg

Billede: Powerkultur (hurtigtvoksende ammetræer  her lærk i bøgebevoksning). Denne type bevoksninger bliver erstattet af ren bøg og bevoksninger, hvor de fremtidige spor ikke er tilplantet. Det vil medføre markant mindre CO2-optag pr. ha i ca. 20 år som konsekvens på det enkelte areal. Træerne er plantet samtidigt. Dette er naturens svar på et batteri til opbevaring af solenergi, som bliver afladet ved afbrænding eller i fremtiden til produktion af flydende brændsler.

Læs mere og se beregningerne i notatet ”Fremtiden for dansk skovflis mod 2050 – analyse og anbefalinger”.

Del denne