/Files/Images/Tophøj-Frøplantage-1500.jpg

Frøhøst 2017 - frost rammer frøsætningen

Afdelingschef Morten Krogh giver en status på forventningerne til frøhøsten 2017.

En lang række af vores frøhaver har nu afsluttet eller er midt i blomstring, og vi har dermed første indikation på en mulig frøsætning til efteråret.

Desværre kan jeg allerede nu konstatere betydelig reduktion af den mulige frøsætning i en række arter på grund af den lange periode med minusgrader i april og maj. Hunblomsterne er ganske enkelt blevet udsat for frost på det mest kritiske tidspunkt - nemlig når den er modtagelig for pollen. Hvorvidt de resterende hunblomster er blevet tilfredsstillende bestøvet, vides først hen på efteråret. De arter, hvor jeg på nuværende tidspunkt har konstateret betydelig frostskader, er Larix ssp. (billedet), Prunus cerasifera og Acer platanoides. Der er betydelige lokalitetsforskelle i skaderne, og der er dermed håb om, at skaderne er mindre i de gamle (og høje) bevoksninger.

/Files/Images/frostskader-i-lærk_MOK_400x300.jpg

I øjeblikket blomstrer blandt andet eg, sitka og bøg med, hvad jeg vil vurdere til en lille / medio blomstring og igen med stor lokalitetsforskelle.

Lagerbeholdningen af frø er for en lang række arter væsentligt lavere end normalt, og vi vil derfor have fokus på at optimere udbytterne i den kommende høst, således at vi tilgodeser flest mulige ønsker til næste sæson.

Del denne