/Files/Images/hd-jordpark-1500.jpg

Frugtbar naturjord kickstarter grønt byrumsprojekt

Jorden fra et naturgenopretningsprojekt i Furesø Kommune kommer nu beboerne i Sydhavnen til gode.

Du har sikkert før hørt om transplantation af organer fra ét menneske til et andet. Selvom HedeDanmark normalt ikke yder lægehjælp, er det alligevel en form for transplantation, som virksomhedens gravemaskiner tirsdag den 9. oktober udførte. 

Dog ikke af hverken nyrer, hjerte eller andre organer. Men derimod af et stykke natur – nærmere bestemt 80 m3 græs- og naturjord fra et EU-støttet naturgenopretningsprojekt i Furesø Kommune til et kombineret byrums- og skybrudssikringsprojekt i Sydhavnen.

/Files/Images/naturtransplantation-sydhavn-800.jpg

Forbedrede levevilkår

Opgravningen i Farum skete for at etablere et vandhul, som skal være med til at styrke levevilkårene for områdets beskyttede dyrearter – blandt andet stor vandsalamander og stor kærguldsmed.

Etableringen af vandhullet er en del af et større projekt, hvis hovedformål er at forbedre en række vigtige naturtyper i Danmark; herunder i Øvre Mølleådal. Jorden fra opgravningen skulle egentlig bare have været kørt på deponi.

”Vi graver det øverste lag med en stor andel af græs og urter af for at etablere et lavvandet vandhul. Men jeg syntes, at det var synd at deponere den værdifulde jord, som har masser af potentiale for både dyr og planter,” fortæller projektleder i HedeDanmark, Jesper Sverdrup Kirkegaard.

/Files/Images/Farum_naturjord_JEKI_800x600.jpg

Øget biodiversitet

Jesper Sverdrup Kirkegaard brugte sit netværk og kom i kontakt med landskabsarkitekt Jacob Kamp fra 1:1 landskab, der efterlyste ren jord med en høj grad af biodiversitet til et grønt byrumsprojekt – præcis den type jord, som HedeDanmark netop havde gravet op i Furesø.

Derfor blev naturjorden kørt til Sydhavnen tirsdag formiddag af HedeDanmarks lastbiler, hvor Københavns Kommune i samarbejde med landskabsarkitekterne i 1:1 landskab er i gang med et byrumsprojekt, som både vil sikre kvarteret mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud og blive en grøn oase for områdets beboere.

/Files/Images/skovleg-sydhavn-800.jpg

Oplagt samarbejde

Konkret består projektet af otte regnvandsbassiner, der tilsammen kan indeholde 1.500 m3 vand. Når bassinerne ikke er fyldt med vand, fungerer de som byhaver med hver sit tema – blandt andet stenhaven, byhaverne og sommerfuglehaven. Jorden fra Farum skal være en del af bassinet med skoven som tema:

”Vi har inddraget Sydhavnens beboere i projektets udviklingsfase, og her har bynatur og importeringen af biodiversitet fra andre lokaliteter spillet en afgørende rolle. Derfor er det helt oplagt at hente muld ind fra eksisterende naturområder, som kan fortsætte sin udvikling – bare i byen,” fortæller landskabsarkitekt Jacob Kamp.

Naturgenopretningsprojektet i Egedal og Furesø kommuner løber over fem år, mens skybrudssikringen og Områdefornyelse Sydhavnen forventes færdigt i 2020. 

Del denne