/Files/Images/vand-ringe-1500.jpg

Genslyngning og klimasikring til lokalområdet

Vandløbsrestaurering er ikke kun godt for natur og fisk. Nord for Erritsø giver det også tørre dæk på vejene og tørre fødder til Fredericia Centralrenseanlæg.

Ved Erritsø Bæk tæt ved Fredericia har HedeDanmark gennemført et større projekt for Fredericia Kommune, der både betyder bedre natur og bedre klimasikring for Fredericia Centralrenseanlæg og Strandvejen, der var truet af oversvømmelser ved meget nedbør.

Dronefilm viser udviklingen i fugleperspektiv

Time-lapse - se restaureringen på få sekunder

Arbejdet begyndte i efteråret 2017 og omfattede et areal på ca. 7,3 ha langs med ca. 1.000 m af Erritsø Bæk. Vandløbets forløb var tidligere meget lige, med kun lidt fysisk variation. Det genslyngede forløb strækker sig nu over ca. 1.360 m, der i meget bedre grad kan forsinke vandmængderne før de rammer strandvejen og Fredericia Centralrenseanlæg.

Derudover har opgaven bestået i:

  • Etablering af 6 nye vandhuller. 
  • Udlægning af ca. 187 m3 stensikring, 
  • Udlægning af ca. 65 m3 gydegrus 
  • Udlægning af ca. 3 m2 skjulesten til fiskene

Til glæde for fiskerne i området vil det bl.a give ørrederne bedre gydebetingelser i bækken.

Arbejdet bød på udfordringer pga. de historisk store regnmængder. Efteråret 2017 var det vådeste efterår siden 1984. 

Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2018 og efter ca. 1 år vil området være grønt og flot igen.

 

Del denne