/Files/Images/Skovbrand_1500x900.jpg

Gode råd om skovbrand

Skovbrand skal så vidt muligt undgås, for ingen har lyst til at se sine værdier blive opslugt af flammer. Heldigvis kan du selv nedbringe risikoen. Og skulle ulykken være ude, vil du med lidt forberedelse kunne begrænse skaderne væsentligt!

I alle tilfælde er det klogt at være forsikret. En forsikring genskaber ikke værdierne i din skov, men den giver dig mulighed for at foretage den pligtige genetablering af skoven uden at stå med en økonomisk uoverkommelig byrde. Hvis du ikke allerede er forsikret, så bør du overveje det. Det gensidige forsikringsselskab, Dansk Plantageforsikring, tilbyder en meget billig skovbrandforsikring. Den årlige præmie for en genplantningsforsikring er 6 kr. pr. ha. 

Se mere på: www.skovbrand.dk

Du kan selv nedbringe risikoen

 1. Lav brandbælter, fx langs veje, og sørg for, at der altid er frisk græs i bælterne  (det friske græs gavner også vildtet)
 2. Plant bælter med løvtræ mellem nåletræsbevoksningerne. Udnyt muligheden, når du skal lave en ny bevoksning med nåletræer og lav 5-6 rækker med løvtræ i kanten af den  nye bevoksning
 3. Slå rabatterne i sommerperioden, så der ikke står tørt græs langs vejen i sensommeren. Det giver også vildtet adgang til frisk græs langt hen i sensommeren og efteråret
 4. Hvis der ofte kommer skovgæster, så opsæt skilte ved indgangen til skoven, der gør opmærksom på brandfaren

Hvornår er risikoen stor?

Risikoen for skovbrand er størst om sommeren, men tørre perioder med megen blæst forekommer hele året – og her kan skovbrand også opstå. DMI opdaterer løbende det såkaldte brandfareindeks, som kan være retningsgivende for, hvornår risikoen for skovbrand er størst. Se det på www.brandfare.dk. Du bør også være opmærksom på eventuelle arrangementer i omegnen af din skov, der kan øge risikoen for skovbrand.
/Files/Images/skovbrande-kort.jpg

Forbered dig, før tørken rammer:

 • Allier dig med dine naboer, så de holder et vågent øje i tørketider 
 • Lav et ”brandkort” over skoven, hvor adgangsveje, bilfaste veje og  tilgængelige vandressourcer (vandhuller mv.) er tegnet ind. Få evt. hjælp af din lokale skovfoged til at lave brandkortet
 • Lav en pakke med nedennævnte indhold og giv pakken til naboer, skovarbejdere m.fl. 
  • Ovennævnte ”brandkort” 
  • Telefonnummer på det lokale brandvæsen.
  • Telefonnumre på entreprenører, der har adgang til grenknusere,    skovningsmaskiner, gummiged og gyllevogne til vand 
  • Dine kontaktoplysninger
 • Få lokale landmænd i området til at fylde deres marksprøjte og gyllevogne med vand, når de ikke bruger dem
 • Hav et depot af branddaskere

Få mere at vide

Kontakt Dansk Plantageforsikring og få mere at vide om, hvordan du kan forsikre din skov, så du kan få erstatning, hvis uheldet er ude:

Dansk Plantageforsikring
Viby Ringvej 4B, 8
8260 Viby J
T: 86 67 14 44
E: info@skovbrand.dk
skovbrand.dk

 

Del denne