/Files/Images/HD-landscape-bil-1500.jpg

Green Landscaping Group overtager HedeDanmarks svenske forretning

Svenske Green Landscaping Group har gennem sit datterselskab Svensk Markservice den 1. oktober indgået aftale med HedeDanmark om at overtage HD LandScapes grønne plejeforretning i Skåne.

Som et led i planen om at fokusere på sin kernevirksomhed sælger HedeDanmark sine svenske plejeaktiviteter i HD LandScape til den svenske børsnoterede koncern Green Landscaping Group. Aftalen er indgået gennem den svenske koncerns datterselskab Svensk Markservice. 

HedeDanmark er fortsat til stede i Sverige med sine aktiviteter inden for genanvendelse af organiske restprodukter og spildevandsslam fra rensningsanlæg. 

Plejeforretningen består hovedsagelig af vedligeholdelses- og servicearbejde for kommuner, almennyttige boligforeninger og ejerforeninger i Helsingborg, Malmø og Vellinge. Handlen omfatter kundekontakter, personale og maskiner. 

Den plejeforretning, som Green Landscaping Group overtager fra HedeDanmark, beskæftiger i øjeblikket omkring 50 ansatte, der alle får tilbud om ansættelse i koncernen. Handlen indebærer cirka 65 mio. svenske kroner i eksisterende kundeopgaver i regnskabsåret 2019, og koncernen forventer, at handlen vil bidrage til rentabiliteten i andet halvår af 2020.

"Anskaffelsen af HD LandScape passer godt til vores forretning, da det stort set befinder sig i en geografi, hvor vi allerede driver en større forretning med lignende kunder og segmenter. HD LandScape er et velrenommeret firma, der har eksisteret længe i branchen, og vi har fulgt deres udvikling i en lang periode. Med overtagelsen af forretningen ser vi frem til at videreudvikle vores kundetilbud inden for grøn pleje i Skåne. Som et resultat vil vores kunder modtage endnu højere leveringssikkerhed, en bredere vifte af tjenester og en højere kvalitet,"

- Daniel Linderståhl, South Regional Manager for Green Landscaping Group.

"Konkurrencen på plejeområdet er hård i Sverige, og derfor er vi glade for, at vi nu overdrager vores svenske plejeforretning til den ubestridt største aktør på det svenske OFS-marked. Green Landscaping Group kan med sin omfattende erfaring på det grønne plejeområde i særligt det sydlige Sverige foretage de nødvendige investeringer og forandringer, som skal til for at fortsætte den høje kvalitet af grøn pleje, som HD LandScape siden 2012 har ydet i det svenske," 

- Lars Petersen, adm. dir., HedeDanmark

Overdragelsen forventes at finde sted senest i 4. kvartal 2019. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Lars Petersen, administrerende direktør, HedeDanmark Mobil: 40 16 64 04
Daniel Linderståhl, regionschef Syd, Svensk Markservice Mobil: +46 070-295 14 40
Søren L. Andersen, regionschef, HD Landscape Mobil: +46 42 20 12 22  
Anne Eisenberg, presseansvarlig, HedeDanmark Mobil: 50 50 72 78

Om Green Landscaping Group

Green Landscaping Group er Sveriges førende spiller inden for styring og planlægning af udemiljøer. Koncernens forretningskoncept er at forbedre kundens udemiljø ved at tilbyde tjenester, der er fokuseret på stor kundeværdi, langsigtet bæredygtighed og kvalitet. Koncernen har ca. 1.200 ansatte, og omsætningen udgør godt 2 mia. svenske kroner. Selskabets aktier er noteret på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN.

For mere information, se www.greenlandscapinggroup.se

Del denne