/Files/Images/HedeDanmark/Nyheder/Ålegræs - København - billeder (40).jpg

HedeDanmark er med i et af Danmarks største forsøgsprojekter med ålegræs

By & Havn har netop ved Lynetteholm søsat Danmarks største storskala forsøgsprojekt med ålegræs, som HedeDanmark i samarbejde med rådgiveren WSP skal udføre. Projektet skal undersøge betingelserne og mulighederne for at udbrede ålegræs langs de danske kyster. Det første ålegræs er nu forsøgsvist hentet fra havbunden og flyttet til en ny kanal ved Trælastholmen i Københavns Nordhavn.

Inden længe kan en ny kanal ved Trælastholmen i Nordhavn blive fyldt med ålegræs, der er hentet fra havbunden øst for Trekroner Fortet i Københavns Havn, hvor arbejdet med at anlægge Lynetteholms Fase 2 sættes i gang omkring oktober 2023.

I Københavns Havn trives ålegræsset godt, hvilket er tegn på et godt havmiljø. En opgørelse fra ingeniørvirksomheden WSP viser, at der vokser ålegræs stort set alle de steder i havnen, hvor det forventes at kunne vokse.

Nu er der sat gang i flytningen af ålegræs – et højest usædvanligt forsøg, som By & Havn udfører sammen med WSP og HedeDanmark. Formålet er at sikre og oplagre det ålegræs, som ellers ville være gået til i forbindelse med anlægget af Lynetteholm, så det senere kan plantes ud på nye områder. Hvis forsøget lykkes, er det vurderingen, at det i fremtiden vil kunne gøre det betydeligt lettere at udbrede ålegræs til andre områder i landet.

Med forsøget vil WSP afprøve en ny metode, hvor ålegræsstiklinger med sediment om rødderne udplantes på kokosmåtter under vandet, for at se, om det så er muligt at flytte hele måtter til et andet sted, uden at ålegræsset går til. Det vil gøre det meget lettere i fremtiden at genplante ålegræs ved de danske kyster.

- Indtil nu har udplantning af ålegræs foregået ved enkeltskud, og det er ekstremt tids- og ressourcekrævende. Men hvis det her projekt bliver en succes, kan vi fremover lave ålegræstransplantationer i storskala, så det bliver muligt at genoprette habitater og forbedre vandkvaliteten i betydeligt højere grad end tidligere,

- siger Lars Brammer Nejrup, Projektleder og maritim-ekspert ved WSP.
Ålegræs hjælper havmiljøet på vej

Ålegræs hjælper havmiljøet på vej

Ifølge Lars Brammer Nejrup kan enkeltstående begivenheder som eksempelvis etablering af en ny strand, nedgravning af en gasledning eller opførelsen af en tunnel under vandet gøre livet svært for ålegræsset lokalt, og her vil en ålegræstransplantation gøre en forskel.

Mere ålegræs forbedrer nemlig vandkvalitet og udgør samtidig et vigtigt levested for mange dyr, mikro- og makroalger, der også bidrager til at bringe havmiljøet tilbage i balance.

By & Havn har allerede gjort den nye kanal ved Trælastholmen klar til at huse ålegræsset fra området nær Trekroner, og Adm. dir. Anne Skovbro følger forsøget med stor interesse:

- I By & Havn føler vi et stort ansvar for havmiljøet i og omkring Københavns Havn, og derfor har vi også forpligtiget os til at udplante dobbelt så meget ålegræs, som vi fjerner i det område, hvor Lynetteholm skal anlægges. Jeg håber forsøget bliver en succes, så vandkvaliteten kan få et skub i den rigtige retning – ikke bare i København, men i hele Danmark.

En kanal fyldt med ålegræs

En kanal fyldt med ålegræs

Hvis forsøget går som eksperterne håber og forventer, vil den nye kanal ved Trælastholmen snart bugne med ålegræs, og efterfølgende vil man så på sigt fjerne enkelte kokosmåtter med ålegræs og flytte dem til nye udplantningsområder. I løbet af kort tid forventes det, at det resterende ålegræs i kanalen vil sprede sig igen, så der løbende vil være mulighed for at hente nye forsyninger af det gavnlige undervandsgræs. Og på den måde vil man have fundet en helt ny løsning på et velkendt problem.

Hos HedeDanmark er direktør Claus Lorenzen begejstret for at kunne bidrage til et bedre havmiljø:

/Files/Images/CLO.jpg

- Det er et kæmpe problem, at ålegræsset forsvinder flere og flere steder, så vi er glade for at kunne bidrage til at finde en løsning. Naturen er omdrejningspunktet i vores virksomhed, så vi vil rigtig gerne hjælpe med at finde ud af, hvordan man kan benytte og beskytte naturen på samme tid – og det mener jeg, at dette projekt bidrager til.

/Files/Images/HedeDanmark/Nyheder/aalegraesforekomster-v2.jpg

Som det ses på kortet, kommer Lynetteholm kun til at dække en lille del af ålegræsforekomsterne ved Trekroner Fortet, da størstedelen er Lynetteholms perimeter, den stendæmning, der udgør halvøens omkreds, anlægges lige øst for ålegræsset. Forsøget med at optage ålegræs foretages i det område, hvor ålegræsset ellers ville gå tabt, hvis det ikke bliver flyttet.

Fakta om ålegræs

Fakta om ålegræs

Ålegræs er en af de vigtigste planter i de indre danske farvande, hvor det varetager mange funktioner. Det modvirker kysterosion, er levested for mange arter og er et vigtigt værktøj mod klimaforandringer. Ålegræs kan nemlig hurtigt optage store mængder CO2. Faktisk helt op til 35 gange hurtigere end de tropiske regnskove. På den måde er ålegræs havets eget superredskab til at binde og lagre kulstof. Samtidig binder planten også næringsstoffer fra vandet og holder det klart.

Kilde: Naturbeskrivelsen, WWF.

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

Læs mere om Naturbaserede Løsninger

Del denne