/Files/Images/aabent_hus_Stoholm_24_aug_2018 (3).jpg

HedeDanmark er nu arbejdsmiljøcertificeret

Lang tids hårdt arbejde har båret frugt – HedeDanmark er nu certificeret efter en international anerkendt standard, der sikrer, at sikkerhed og sundhed er i fokus fra øverste ledelse til hver enkelt medarbejder.

HedeDanmark er et trygt og sikkert sted at gå på arbejde. Det kan vi med stolthed sige – og nu har vi endda fået papir på det.

HedeDanmark er netop blevet godkendt efter den internationale standard for arbejdsmiljøcertificering ISO 45001. Med stemplet som ISO 45001-viksomhed, er det dokumenteret, at HedeDanmark ikke blot lever op til lovens arbejdsmiljøkrav, men også de højere krav i standarden, samt de krav vi har stillet til os selv.

For at blive en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed skal man have planer for at identificere og vurdere, hvor der kan være risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed samt have handlingsplaner for at undgå disse. Man skal have planer for egenkontroller og lave planer for løbende at forbedre arbejdsmiljøet.

Viden, om hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø, skal være gennemgående i virksomheden – fra ledelsesgangen til hver enkelt medarbejder. Hos HedeDanmark sidder repræsentanter fra øverste ledelse med i arbejdsmiljøudvalget.

“Vi har arbejdet målrettet efter standarden, fordi vi tror på, at en mere systematisk tilgang vil have en positiv effekt på arbejdsmiljøet, og antallet af ulykker er et tydeligt eksempel på, at det har det haft. Det har helt sikkert en positiv betydning, at topledelsen nu sidder med i arbejdsmiljøudvalget, hvilket gør det til et beslutningsdygtigt udvalg, hvor der er kortere vej fra forslag til beslutning,” fortæller arbejdsmiljøpartner Britta Vester Schack.

40 % reduktion i arbejdsulykker

40 % reduktion i arbejdsulykker

Medarbejdere uddannes i at udføre arbejdet korrekt og efter reglerne og at være opmærksomme på uhensigtsmæssigheder i det daglige arbejde. Samtidig er det ifølge arbejdsmiljøpartner Britta Vester Schack HedeDanmark magtpålæggende, at der skabes en arbejdskultur, hvor medarbejdere hjælper hinanden med at være opmærksomme på det gode arbejdsmiljø – og siger til, hvis de oplever noget, der ikke er i orden.

Arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet har stået på i længere tid, og indsatserne har allerede vist deres værd. På to år er antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker faldet med omtrent 40 % – og med fælles hjælp og en god plan for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, skal det tal endnu længere ned.

”Fordi der er flere krav forbundet med certificeringen, så fylder arbejdsmiljø og særligt arbejde med at højne sikkerhedskulturen automatisk mere, og det forplanter sig i organisationen. Vi har en vision om at arbejde for bæredygtighed og inden for FN’s verdensmål, og det harmonerer ikke, hvis man går på kompromis med medarbejdernes sikkerhed. Dermed ikke sagt, at det var tilfældet tidligere, men der er ingen tvivl om, at den øgede opmærksomhed bidrager til, at vi arbejder mere sikkert.”

Del denne