/Files/Images/biogødning-1500.jpg

HedeDanmark har undersøgt mikroplast siden 2015

En undersøgelse af mikroplast i drikkevandet har skabt fornyet opmærksomhed i medierne. I HedeDanmark er mikroplast dog ikke noget nyt fænomen, men noget der er undersøgt for siden 2015.

Ny undersøgelse har påvist mindre forekomst af mikroplast i drikkevand i 12 sjællandske kommuner. Det har skabt bekymring for, at der kan være mikroplast i danskernes grundvand. Mangel på viden og reel forskning på området får nu Fødevare- og Miljøministeriet til at sætte gang i en større undersøgelse af mikroplast. Det sker bl.a. som følge af, at forskere på området efterlyser pålidelige og retvisende målemetoder og undersøgelser.

HedeDanmark har i flere år haft opmærksomheden rettet mod mikroplast og indledte derfor tilbage i 2015 et samarbejde med specialestuderende fra RUC for at få undersøgt evt. forekomst af mikroplast i biogødning, som bl.a. HedeDanmark leverer fra renseanlæg til landbruget. Herunder om biogødning kan indeholde spor af mikroplast og evt. hvilken skadevirkning det kan have. Tilsvarende har forskere fra Aalborg Universitet på vegne af Miljøstyrelsen i 2017 også foretaget en større undersøgelse af mikroplast i biogødning. Undersøgelserne har indtil videre påvist:

  1. Der kan ikke umiddelbart måles forskel i indholdet af mikroplast på arealer gødet med eller uden biogødning.
  2. Der har ikke kunne påvises nogen umiddelbar effekt på vækst, overlevelse mv. blandt regnorme udsat for mikroplast. (Regnorme er en god indikation for miljøpåvirkning).

HedeDanmark har i lighed med miljøminister Esben Lunde Larsen (V) stor opmærksomhed rettet mod mikroplasts påvirkning af miljøet. HedeDanmark deltager derfor også i det hidtil største forskningsprojekt om mikroplast i jord.

Sammen med andre partnere, herunder bl.a. DANVA, er HedeDanmark og brancheforeningen ”Genanvend biomasse” her i efteråret 2017 i gang med at undersøge langtidseffekten på forskellige jorde, som har haft forskellige gødningsstrategier – herunder jorde, som har modtaget biogødning (spildevandsslam).

”Selvom der ikke er noget i de første undersøgelser af mikroplast og biogødning, som giver anledning til bekymring, så er det for os vigtigt, at vi fortsat er på forkant med at skabe ny viden på området. Derfor støtter vi 100 pct. op om det nye initiativ fra miljøministeren,” siger områdedirektør Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark.

/Files/Images/Biogødning-genanvendelse-slam-800.jpg

Del denne