/Files/Images/Soesalat_havnen_1500x900.jpg

HedeDanmark høster tonsvis af søsalat fra Skive Fjord

HedeDanmark har i år bistået forskere fra Aarhus Universitet med at høste indledningsvis omkring 10 tons ”søsalat” fra Skive Fjord. De grønne tangplanter kan skabe iltsvind i fjorden, men et nyt million-projekt skal undersøge, om salaten kan gøre glæde på tallerkenen som kilde til protein.

Store forekomster af ”søsalat” har i lange perioder været konsekvensen af stor næringsbelastning og kilde til dårlig lugt i Skive Fjord.

Derfor har forskere fra Aarhus Universitet siden 2017 undersøgt, om de grønne tangplanter kan gøre gavn på anden vis – nemlig ved at udtrække protein fra tangplanterne til brug i foder og fødevarer til dyr og mennesker:

”Når tang vokser, optager det næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra havvandet, og når tangen efterfølgende indsamles eller høstes, fjernes disse næringsstoffer helt fra havmiljøet. Ved at bruge den høstede tang som foder eller fødevare får vi en unik mulighed for at genanvende næringsstofferne i fødekæden på land,” 

- forklarer seniorforsker Annette Bruhn fra Aarhus Universitet, som leder projektet Tang.nu, der har undersøgt miljøeffekter af høst af søsalat i Skive Fjord siden 2017.011.
/Files/Images/Soesalat-protein_1500x900.jpg

Ny støtte

I år har HedeDanmark så bidraget til undersøgelserne ved at stå for høsten af mange tons søsalat i Skive Fjord. Det sker blandt andet, fordi forskerne fra Aarhus Universitet har fået godt otte millioner fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) til et nyt tang-projekt. 

Det hedder SeaSus-Protein og ledes af Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. Projektet går ud på at finde effektive og bæredygtige måder til at udvinde protein fra søsalaten i samarbejde med en række virksomheder – herunder HedeDanmark:

 

siger Palle Horn, regionschef i HedeDanmark.

”En del af HedeDanmarks forretning er baseret på at sikre genanvendelse af næringsstoffer og forbedring af forholdene i det danske miljø, så derfor giver det rigtig god mening for os at stille vores kompetencer og maskiner til rådighed for et forskningsprojekt som dette,” 

- siger Palle Horn, regionschef i HedeDanmark.

Rentabel forretning

Selvom søsalaten måske nok kan bruges som næringsrig føde, så er en del af forskningsprojektets fokus, om det overhovedet kan lade sig gøre at høste nok søsalat til at sikre en rentabel produktion af protein. For at det skal kunne betale sig at bruge søsalaten som proteinkilde, skal der nemlig høstes rigtig meget materiale. Og det er her, HedeDanmark kommer ind i billedet:

”Vi er vant til fra vores arbejde i vandløb og vandområder hurtigt og effektivt at fjerne plantemateriale, og vi har derfor det praktiske know-how og metoderne til at sikre, at der bliver leveret en tilstrækkelig mængde søsalat til brug i fødevarer og foder,” 

- siger Palle Horn.
/Files/Images/Soesalat_kaj_haandtering_1500x900.jpg

Lovende resultater

De fleste af de mange tons søsalat, som HedeDanmark har høstet i Skive Fjord, er nu blevet omdannet til proteinpulver. Det er foregået hos Danish Marine Protein i Skive i samarbejde med Nordisk Tang, og proteinpulveret skal nu - i et samarbejde mellem Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og Nordisk Tang - testes i forskellige fødevare-produkter.

SeaSusProtein-projektet er et samarbejdsprojekt, der har arnested i Centre for Circular Bioøkonomi og inkluderer fire institutter ved Aarhus Universitet. Her testes også næringsværdi og rentabiliteten for søsalat og andre tangarter, fortæller projektleder Trine Kastrup Dalsgaard.

De foreløbige resultater fra forskningsprojektet om brugen af tang ser opløftende ud. Indtil videre er søsalaten blevet brugt til at producere dyrefoder, og det ser lovende ud. Både køer og grise spiser nemlig søsalaten uden at kny, og den nye kost har ikke negative effekter på hverken dyrenes vækst eller trivsel.

SeaSus-Protein løber til 2023 og involverer ud over HedeDanmark også Nordisk Tang ApS; Danish Marine Protein A/S og Orbicon WSP A/S.

HedeDanmark skal frem mod projektets afslutning fortsat høste søsalat i Skive Fjord.

Støtten til projektet kommer fra GUDP, der yder tilskud til projekter, der fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed i det danske fødevareerhverv. 

 

Del denne