/Files/Images/biomasse-i-form-af-flis-1500.jpg

HedeDanmark indgår strategisk aftale om flis-leverancer fra Norge

HedeDanmark indgår strategisk samarbejde med det norske selskab Viken AT Market, der ejes af to store norske skovejerorganisationer. Den nye aftale sikrer stabile leverancer af flis til den danske energisektor.

Nyt strategisk samarbejde mellem HedeDanmark og Viken AT Market skal fremover sikre stabile leverancer af importeret træflis til et hastigt voksende marked for flis til brug for produktion af energi på de store danske fjernvarme- og kraftværker.

”Stabile leverancer af flis er afgørende for en effektiv produktion af energi og varme til danske virksomheder og forbrugere. Aftalen om import af træflis fra Norge er vigtig, for at HedeDanmark kan understøtte og sikre fortsat udvikling af energi i Danmark,” siger Steen Riber, divisionsdirektør i HedeDanmark.

Import af træflis nødvendig

Størstedelen af den træflis, som HedeDanmark leverer til dansk energiproduktion, vil fortsat komme fra danske skove, men store kraftværkers omstilling til træflis, hvor flisen skal sejles ind til værkerne, gør, at import af træflis er nødvendig.
Behovet for import er aktualiseret af, at to store danske kraftværker – Amagerværket (HOFOR) og Skærbækværket (Ørsted/DONG) – omstilles til flis. Sammen med en lignende omstilling på en række mindre kraftværker medfører det en stor stigning i det danske forbrug af flis. Tilsammen vil de to værker alene bruge cirka 1,6 millioner ton flis om året, hvoraf de cirka 1,5 millioner ton skal sejles ind. HedeDanmark har i dag indgået aftaler med danske skovejere og kraftvarmeværker om leverance af cirka 650.000 ton flis.

Gevinst for økonomi og klima

Samarbejdet om import af norsk flis skal fungere som supplement til den flis, der fremstilles i danske skove, og vil dermed bidrage til at sikre stabile leverancer af flis til danske fjernvarmeforbrugere. Samtidig sikres norske skovejere afsætning af træ, som ikke kan bruges på savværker. Forbruget af flis i Norge er begrænset, da adgangen til vandkraft og den norske undergrund gør det relativt dyrt at etablere fjernvarmenet.

”Samarbejdet med HedeDanmark er vigtig for vore skovejere, som får en stabil og værdifuld afsætning af træflis, som vi ellers ikke kunne anvende. Aftalen er derfor ikke alene en økonomisk gevinst for vore skovejere, men også for klimaet”, siger Anders Øynes, CEO i Viken AT Market.

Som en del af det strategiske samarbejde skal HedeDanmark bistå Viken AT Market i opbygning af organisation og processer i forbindelse med produktion af flis. På sigt er det forventningen, at HedeDanmark og de norske partnere skal udveksle erfaringer på skovområdet i bredere forstand.

HedeDanmarks skovdivision er Danmarks største leverandør af skovforvaltning og forvalter over 70.000 hektar skov på faste aftaler i Danmark, samt 55.000 hektar i Baltikum.

Om Viken AT Market: Viken AT Market er ejet i fællesskab af Viken Skog (50 pct.) og AT Skog (50 pct.). AT Skog og Viken Skog repræsenterer sammenlagt cirka 17.000 norske skovejere og andelshavere. Ligeledes ejes SB Skog af Viken Skog (66 pct) og AT Skog. 

Del denne