/Files/Images/Miljoeentreprise-800.jpg

HedeDanmark kan nu levere certificeret biomasse til danske biogasanlæg

Der bliver bygget flere og flere biogasanlæg i Danmark. Og det er godt. På den måde kan der produceres vedvarende energi (biogas) af husdyrgødning og en række restprodukter fra blandt andet fødevareindustrien.

HedeDanmark har gennem en lang årrække været leverandør af restprodukter til biogasanlæggene, hvorved der produceres vedvarende energi - samtidigt med at vi recirkulerer næringsstofferne tilbage til landbruget. Ressourcerne bliver på den måde brugt helt optimalt.

Efterspørgsel efter ansvarlige restprodukter

I de seneste år er der opstået en efterspørgsel efter dokumentation for, at restprodukterne til biogas nu også kan anses som ansvarlig råvare til vedvarende energi. Sat på spidsen ønskes det f.eks. ikke, at der laves biogas, hvis gassen produceres af palmeolie, der er produceret i områder, hvor regnskoven er fældet og plantagedrift opstartet. Det er ikke ansvarligt.

 

HedeDanmark nu ISCC-certificeret til at håndtere ansvarlige restprodukter

HedeDanmark har i over 150 år arbejdet inden for det grønne område. Derfor er det helt naturligt, at vi nu også er certificeret inden for biogas. Vi er netop blevet ISCC-certificeret (International Sustainability and Carbon Certification). Hvis de restprodukter, vi håndterer, lever op til en række krav – og vi (som nu) kan dokumentere, hvorledes vi håndterer dem, så vil det være muligt at blive omfattet af vores certificering.

Så har dit biogasanlæg en fordel i at modtage certificerede restprodukter, så kontakt os gerne.

Del denne