/Files/Images/Nyplantet skov - 118.jpg

HedeDanmark: Landbrugsstyrelsen tager klimaet som gidsel

Dette års ansøgningsrunde om tilskud til privatskovrejsning udløber den 1. oktober. Massive it-problemer hos Landbrugsstyrelsen forhindrer lige nu ansøgere i at søge. Det vil betyde, at der bliver rejst mindre skov i Danmark. Landbrugsstyrelsen er tavs.

Den sidste uge op til ansøgningsfristen for tilskud til privat skovrejsning er traditionelt meget travl, men i år er travlheden afløst af stress.

For Landbrugsstyrelsen har massive it-problemer, der gør det umuligt at indsende ansøgningerne via deres elektroniske indsendelsesformular som påkrævet.

- Det er en lille katastrofe, vi er havnet midt i. Vi har super travlt med at udforme og indsende ansøgninger på vegne af private lodsejere rundt om i landet. Og nu kan vi så slet ikke få lov til at indsende dem. Og Landbrugsstyrelsen vender ikke tilbage på vores henvendelser, siger Rasmus Wieland, regionschef i HedeDanmark, som er en landets største skovrejsningsvirksomheder.

Klimaet kan ikke være tjent med, at administrativt bøvl og it-problemer forhindrer skoven i at vokse i Danmark.

- Rasmus Wieland, regionschef, HedeDanmark

For kun et par uger siden ændrede Landbrugsstyrelsen deres administration af tilskudsansøgninger, som et svar på mange års massive udfordringer med sagsbehandlingstider. En ændring der også skaber usikkerhed og forvirring hos både konsulenter og lodsejere.

- Med den nye administrationsordning og de store it-problemer forventer vi en massiv nedgang i antallet af ansøgninger og dermed rejste træer – til stor skade for vores fælles ansvar om at rejse mere skov. Det er uholdbart, siger Rasmus Wieland.

Opfordringen til Landbrugsstyrelsen er klar: Gå i dialog med skovrejsningskonsulenterne og eventuelt udvid ansøgningsperioden så vi kan få alle med, og skab sikkerhed for hvordan tilskudsordningen bliver fortolket i fremtiden.

- Klimaet kan ikke være tjent med, at administrativt bøvl og it-problemer forhindrer skoven i at vokse i Danmark, slutter Rasmus Wieland.

Del denne