/Files/Images/dronefoto-med-skov-landskab-sø-hede-1500.jpg

HedeDanmark på podiet ved DAKOFA Årskonference

HedeDanmark deltog i DAKOFA Årskonference i Nyborg den 20. september, der i år stillede skarpt på bioøkonomi og den cirkulære omstillings muligheder og udfordringer.

Områdedirektør Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmarks afdeling for Miljø og Genanvendelse deltog den 20. september i DAKOFA Årskonference, der denne gang havde fokus på cirkulær økonomi.

Her blev regeringens strategi for cirkulær økonomi i Danmark gennemgået ligesom EU’s arbejde med at ensrette reglerne på området for alle medlemslandene blev præsenteret. 

Som formand for Genanvend Biomasse var Sune Aagot Sckerl inviteret til at sidde i et ekspertpanel under biodebatten ”De danske muligheder for omstilling til en bioøkonomi”, hvor også to rådgivere fra regeringens advisory board om cirkulær omstilling deltog. Alle blev indledningsvis bedt om at svare på, om der er brug for en national bioøkonomi-strategi, og – næppe overraskende – svarede alle ja.

/Files/Images/DAKOFA-2018.jpg

Der var stor interesse på DAKOFA Årskonference for at høre om emnet: ”De danske muligheder for omstilling til en bioøkonomi”. Områdedirektør Sune Aagot Sckerl fra HedeDanmark havde som paneldeltager et kort indlæg på sessionen.

Husk den sunde fornuft

I sit oplæg lagde Sune Aagot Sckerl vægt på, at risikovurderinger altid bør ligge til grund forud for en cirkulær anvendelse af restprodukter. Men en vigtig pointe var også, at sund fornuft altid bør råde, og at lovgivningsbarrierer kan spænde ben for den gode genanvendelse. Hvorfor er der eksempelvis love imod, at sovs og kartofler kan bruges som foder til grise?

Bedre genanvendelse

HedeDanmarks områdedirektør lagde også vægt på, at mange restproduktstrømme i dag genanvendes højt i bioøkonomipyramiden (hvor anvendelse til fx foder rangerer meget højt).

Hans pointe var, at restprodukter ikke skal raffineres, bare fordi man kan, men derimod fordi restproduktet kan tage et spring opad i form af bedre genanvendelse.

Mere information om DAKOFA Årskonference kan findes her: https://dakofa.dk/element/danmark-og-eu-saetter-kurs-mod-den-cirkulaere-oekonomi/

/Files/Images/Dakofa-sep.2018.jpg

Del denne