/Files/Images/Traestammer_ved_vej_1500.jpg

HedeDanmark sætter strøm på natur og skaber viden og sikre data

HedeDanmark etablerer nyt digitalt forretningsområde, som vil skabe ny viden og sikre data om alt fra skove og vandløb til veje og parkeringspladser. Usikre fornemmelser om naturområder skal afløses af viden og konkrete fakta. Kunder vil fremover kunne træffe bedre, billigere og mere bæredygtige beslutninger om deres udearealer.

Nye digitale og teknologiske løsninger, som skaber og opsamler konkret viden baseret på store mængder data og fakta, skal fremover erstatte fornemmelser og formodninger. Med en række nyudviklede digitale løsninger sætter HedeDanmark nu populært sagt strøm til indsamling af viden på grønne områder og udearealer. Det sker i forbindelse med, at den landsdækkende grønne handels- og servicevirksomhed netop har etableret et nyt forretningsområde, der har udviklet en række nye digitale løsninger baseret på Internet of Things-tankegangen, målrettet det grønne område.

”HedeDanmarks kunder skal have adgang til de mest solide, opdaterede og sikre fakta og data på det grønne område. Vi ønsker, at vores kunder – alene med brug af vores digitale løsninger eller i tæt samarbejde med HedeDanmark – kan træffe de bedste beslutninger om deres udearealer. Det gælder, uanset om det handler om at få viden og indsigt i deres udearealer i skoven, i det åbne land eller inde i byerne,” siger Lars Petersen, administrerende direktør i HedeDanmark.

/Files/Images/HedeDanmark-adm-dir-Lars-Petersen-800.jpg HedeDanmarks administrerende direktør, Lars Petersen (arkivfoto).

Nye løsninger bygget på ny teknologi

Med en række nyudviklede sensorer og målestationer vil HedeDanmark fremover tilbyde kunderne adgang til bl.a. en række online data fra kundernes grønne områder i såvel skove, åbne arealer som i byerne. Det gælder alt fra digitale temperatur- og fugtighedsmålere, som kan sikre optimal glatførebekæmpelse, til digitale skalapæle, der kan sikre mere ansvarlig grødeskæring, eller persontællere, der giver viden om, hvornår og hvor meget grønne arealer bliver brugt.

Hurtigere, billigere og bedre viden

”Der findes i dag digitale og teknologiske løsninger på det grønne område, men de er typisk baseret på ældre og dyr teknologi. Teknologien og økonomien har hidtil hindret bred og omkostningseffektiv udbredelse. Med udnyttelse af den nyeste teknologi ønsker vi fremover at levere billigere, hurtigere og bedre viden til vores kunder. Vi kan nu i langt højere grad indsamle og anvende data fra skove, vandløb, åbne arealer og grønne områder inde i byerne. Det vil medføre, at vi kan bruge så få ressourcer som muligt på at beskytte naturen mest muligt,” siger afdelingschef Søren Pedersen fra HedeDanmark.

/Files/Images/HedeDanmark-afdchef-Soeren-Pedersen-800.jpg HedeDanmarks afdelingschef for Forretnings-IT, Søren Pedersen (arkivfoto).

Gennemtestet og allerede i brug

HedeDanmark har i længere tid udviklet og testet såvel det tekniske, teknologiske som det praktiske set-up og har i dag allerede løsninger installeret hos kunder og udvalgte samarbejdspartnere. Flere offentlige og private virksomheder bruger i dag digitale løsninger fra HedeDanmark. Eksempelvis bruger Silkeborg Kommune data fra persontællere til at skabe gode naturoplevelser i kommunen og til at realisere kommunens vision om at gøre Silkeborg til et mekka for udeliv. I Gribskov har kommunen været frontløber i brugen af såkaldte digitale skalapæle, som bl.a. kan måle gennemløb i kommunens åer og vandløb, og dermed få data og viden, der kan være afgørende for dyre- og planteliv. Ligeledes har et nyt stort butikscenter i Esbjerg, Broen Shoppingcenter, har opsat temperatur- og fugtighedsmålere, som både kan reducere omkostninger til glatførebekæmpelse om vinteren og bedre kan forudsige eventuel risiko for glatføre.

/Files/Images/HD-Digital-Data-Oversigt-800.jpg Her kan data gøre en forskel i det åbne land (Grafik: Vækst 4/2018).

Del denne