/Files/Images/Tynding-togdrift.jpg

HedeDanmark skal hjælpe med at sikre den sjællandske togdrift

HedeDanmark skal de kommende fem år pleje naturområderne omkring Banedanmarks arealer i Region Sjælland. Kontrakten indebærer blandt andet fældning af træer, der er i risiko for at falde ind over skinnerne under stormvejr.

Beskæring af bevoksning, der dækker for skilte og lyssignaler, tilsyn med og fældning af risikotræer samt generel naturpleje. Det bliver de kommende år omdrejningspunktet for HedeDanmark, der netop er blevet udpeget til at stå for plejen af Banedanmarks grønne arealer omkring banelegemerne på Sjælland.
 
Udover almindelig grøn pleje som hæk- og græsklipning, facadebeskæring og kratrydning er en vigtig del af opgaven for HedeDanmark at sørge for, at togførerne er sikret et godt udsyn til skilte og signaler, som ikke må være dækket af plantevækst. 

/Files/Images/Tynding-togdrift.jpg

Samtidig skal Banedanmarks personale nemt og uden at komme i karambolage med vildtvoksende natur kunne få adgang til de tekniske installationer langs skinnerne for at udføre de nødvendige løbende reparationer og tilpasninger.
 
”Masser af mennesker er i forbindelse med deres arbejde afhængige af, at togene kører både sikkert og til tiden. Her er et vigtigt element, at skilte og tekniske installationer ikke er dækkede af bevoksning, og at der efter en storm ikke ligger træer i vejen for togene. Derfor ser vi frem til at hjælpe til med at sikre ordentlige arbejdsbetingelser for både togførere og Banedanmarks tekniske personale på Sjælland,” siger Palle Horn, markedschef i HedeDanmark.
 
Overbevisende erfaringer HedeDanmarks plejeopgave for Banedanmark på Sjælland er en del af et tredelt udbud, hvor seks prækvalificerede virksomheder var inviteret til at byde. For at sikre den bredest mulige faglighed og konkurrence var det kun muligt for én virksomhed at blive tildelt én af de tre delkontrakter på hhv. Sjælland og øerne, Nordjylland og Midt- og Østjylland samt Sydjylland og Fyn.
 
Fortsat højt niveau Det samlede udbud af plejeopgaverne sker som et led i Banedanmarks strategi om at outsource alle Banedanmarks vedligeholdelsesopgaver med undtagelse af sikringsområdet. 
 
”Med udliciteringen af plejeopgaverne skal vi sige farvel til mange gode skovarbejdere med stærke kompetencer inden for jernbanevedligeholdelse. Vi håber, at de vindende entreprenører vil tage godt imod deres nye medarbejdere, da deres kompetencer og viden vil være medvirkende til at sikre et fortsat højt vedligeholdesniveau,” siger Morten LykkeHansen, sektionschef for Teknik Forst hos Banedanmark og fortsætter:
 
”Alle plejeaftalerne er indgået med virksomheder, der har overbevisende erfaringer med lignende projekter. De tre samarbejdspartnere har erfarne medarbejdere inden for de kerneområder, som de regionale plejeopgaver består af. Det er et stærk hold, der tilsammen skal sørge for, at arealerne omkring banelegemerne er optimale, så togene kan køre sikkert og punktligt,” siger han.
 
Plejeaftalerne løber fra april 2019 og fem år frem med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Det bliver NCC og Forstas, der får ansvaret for plejen i Jylland og på Fyn. 
 
HedeDanmark udfører allerede nu både naturpleje og grøn pleje for en lang række offentlige institutioner, fonde og private virksomheder som eksempelvis Odense og Egedal kommuner, Aage V. Jensens Fonde og Forsvaret. 

Del denne