/Files/Images/sprængning-af-træer1.jpg

Hjælp til naturen med sprængladninger og motorsave

Sprængning og anden veteranisering af træer kan se voldsomt ud - men det gavner faktisk naturen.

BOM!

Et brag. En sky af røg og splinter. Et træ knækker midtpå, og toppen falder til jorden.

Et andet sted i skoven står en skovarbejder med en motorsav og skræller store flager bark af et stadig levende træ.

Hvis man ikke er klar over, hvad der foregår, ser det helt sikkert noget mærkværdigt ud. Selvom det lyder paradoksalt, så er skaderne på træerne nemlig med til at hjælpe naturen.

Metoden hedder veteranisering og går ud på at efterligne de skader, der naturligt opstår på træer, og fremskynde deres forfald. Træer med skader og huller samt døende og døde træer er nemlig levested for rigtig mange dyre- og svampearter. Flere af den slags træer fremmer derfor biodiversiteten.

Efterligner naturen

I skovplantager, hvor alle træer er blevet plantet på én gang, er der ikke noget bredt aldersspænd på træerne. Derfor mangler der gamle døde og døende træer, som biller, fugle og svampe kan slå sig ned i.

Det er her, veteranisering kommer ind i billedet, for gennem løbende veteranisering får man skabt døde og døende træer i forskellige stadier, således at der altid er levesteder for dyrelivet.

Her er nogle af de metoder til veteranisering, som HedeDanmark bruger:

  • Sprængning – efterligner stormskader, ved at fjerne toppen af et træ med sprængladninger højt på stammen
  • Ringning – afskærer vandforsyning til træet. Træer transporterer vand rund i barken, og ved at skære barken over hele vejen rund på stammen fjerne man vandtilførslen til den del af træet, som langsomt vil forfalde.
  • Afskrælning af bark – fjerner man træets ”rustning”, og små organismer for direkte adgang til træets ydre splintved.
  • Rodvæltere – vælter hele træer med rod, hvilket danner en fordybning i skovbunden, som dyr kan tage bo i. Træet bliver liggende på jorden og forgår langsomt.
  • Flækning – giver adgang til kernen af træet, ved at flække dele af det.
  • Afrivning – giver adgang til veddet og fremmer kallus, som er træernes sårdannelse
  • Udhuling – skaber skjulesteder for såvel smådyr som ugler og flagermus.
  • Brænding – efterligner skader fra lynnedslag eller skovbrand
Variation er vigtigt Veteranisering af træer kan også ske ved at skære revner og huller i træer, så fugt, smådyr og svampe for bedre adgang.

Variation er vigtigt

Når man bruger metoder som sprængning af stammer og afrivning grene og ikke blot saver dem over med motorsav, skyldes det, at man ønsker variation i skaderne på træerne. De flossede kanter, revnerne og sprækkerne, som sprængning, flækning og afrivning giver, tilstræber den variation, som naturen selv forvolder på træerne – der er ingen rene snitflader. Det er netop ujævnhederne og det blottede splintved, som er grundlaget for den nedbrydningsproces, man arbejder på at fremskynde – og som giver bedre betingelser for svampespore, insekter og fugt.

Variation og tilfældighed kan desuden være meget vanskelig at forsøge at genskabe med værktøj. Som mennesker har vi tendens til at sætte ting i system og mønstre – helt ubevidst – selv når vi forsøger at lave noget tilfældigt. Her er sprængningen et rigtig fint værktøj, fordi man giver de store kræfter frie tøjler, og kombineret med de naturlige variationer i træet kan det give det tætteste, man kan komme på naturlig variation.

Et andet vigtigt punkt, når man veteraniserer træer, er at lade de afrevne grene, bortsprængte toppe, kvasbunker og væltede stammer ligge på skovbunden. Her vil de langsomt forgå og samtidig danne levested for mange smådyr og svampe.

Når HedeDanmark sprænger, flækker eller vælter træer er der altså for at hjælpe naturen.

Del denne