/Files/Images/vandløb-1500.jpg

Hurtig indsats reddede truet laksefisk

HedeDanmarks afdeling for Natur, Vand og Plantning rykkede fredag hurtigt ud til en sø med faretruende lav vandstand og reddede dermed blandt andet en lokal fredet fisk.

Fredag var det lige ved at gå galt, da en sø ved Sønderåen i Åbenrå Kommune pludselig næsten løb tør for vand.

Årsagen? Et utæt stemmeværk, der ikke kunne holde på vandet i søen længere, og som betød en hastigt faldende vandstand. Og så skulle det pludselig gå stærkt.

/Files/Images/akut-vandstandsforbedring-2-800.jpg

I søen lever nemlig en meget sjælden laksefisk, den såkaldte snæbel. Snæblen er som den eneste danske fisk totalfredet og har brug for lavvandede søer til at vokse sig store i.

Gennem forskellige EU-konventioner og aftaler om biologisk mangfoldighed har Danmark forpligtet sig til at bevare en række truede dyre- og plantearter. Blandt andet snæblen.

"Jeg blev ringet op klokken 14 af Åbenrå Kommune, der spurgte, om vi hurtigt kunne gøre noget for at få vandstanden i søen op igen," fortæller projektleder Christian Bruun Bundesen og uddyber:

"Vi har i forvejen et velfungerende samarbejde med Åbenrå Kommune om vandløbspleje, og kommunen vurderede, at efter så mange dage uden regn, var risikoen stor for, at dyrelivet ville tage skade, hvis der ikke blev gjort noget inden weekenden."

Midlertidig løsning

Fredag eftermiddag efter klokken 14 er ikke et nemt tidspunkt at foretage akut vandløbspleje, men Christian Bruun Bundesen og den arbejdende formand Morten Pohl Skøtt fik fat på en kran og et par metalplader og satte kursen mod Sønderåen.

/Files/Images/akut-vandstandsforbedring-800.jpg

"Vi havde heldigvis en god times tid i bilen til at få skaffet maskiner og plader gennem nogle kontakter i området. Normalt har vi lidt tid til at forberede os på hasteopgaver af den type, men med så kort varsel måtte vi improvisere en hel del," siger Christian Bruun Bundesen.

De to HedeDanmark-ansatte fik dog lappet det utætte stemmeværk og klokken 18 var vandstanden i søen tilbage til normalen – blot fire timer efter Christian Bruun Bundesen blev ringet op af kommunen med den akutte opgave.

HedeDanmarks lappearbejde er dog kun en midlertidig løsning, indtil stemmeværket kan blive restaureret helt.

Herunder kan du se, hvordan søen ved Sønderå så ud både før og efter, HedeDanmark fik repareret utætheden i stemmeværket. 

/Files/Images/Vandstand1-800.jpg
/Files/Images/Vandstand2-800.jpg

Del denne