/Files/Images/Biogasanlæg-1500.jpg

Kommentar til Ingeniørens artikel vedr. mikroplast og biogødning (spildevandsslam)

Kommentar til artikel i Ingeniøren vedr. mikroplast ved formand for Genanvend Biomasse, Sune Aagot Sckerl.

Den 3. oktober bragte Ingeniøren en artikel med overskriften ”Overset miljøproblem? Mikroplast spredes især på landjord og i ferskvand”. 

I artiklen kunne det læses, at ”Spildevandsslam er den største forureningskilde”. Dette er ikke korrekt. I 2015 udgav Miljøstyrelsen en rapport, hvoraf det fremgik, at 60 % af alt mikroplast stammer fra bildæk. 

Genanvend Biomasse har derfor set behov for at kommentere artiklen i Ingeniøren.

/Files/Images/Spildevandsslam_-_øvrige_samarbejdspartnere_65.jpg

Del denne