/Files/Images/Moesgaard-Museum-udsigt-fra-taget.jpg

Moesgaard vil inddrage skov i formidling af fortiden

Museumsgæster skal fremover have større glæde af de grønne arealer omkring Moesgaard Museum. Nyt samarbejde med HedeDanmark skal sikre udvikling af skov og pleje af fortidsminder omkring det østjyske museum.

Skoven og de fredede fortidsminder i området skal fremover i højere grad inddrages i museets formidling om fortidens mennesker. Derfor har Moesgaard Museum netop indgået aftale med HedeDanmark om udvikling, drift og pleje af skoven. 

”Vi har en del fredede naturområder og fortidsminder i vores skovområder, som vi synes, at vores gæster også skal have mulighed for at opleve. Vi vil gerne kunne præsentere vores publikum for naturvandringer og vise dem områdets diger, gravhøje og stier som en del af vores formidling af, hvordan fortidens mennesker levede,” siger driftschef på Moesgaard Museum, Jacob Østergaard.
 

/Files/Images/Moesgaard-Museum-udsigt-fra-taget.jpg

Udover at drive museum ejer Moesgaard Museum også en del af skoven og området omkring den gamle Moesgaard herregård. Fra efteråret 2018 har Moesgaard derfor indgået en samarbejdsaftale med HedeDanmark om driften af skoven og pleje af de fortidsminder, som museets herregårdslandskab og tilhørende skovarealer gemmer på.

HedeDanmark arbejder i forvejen til daglig i de skove, som omgiver Moesgaards skovarealer, og har derfor et stort kendskab til området og til de opgaver, der hører med til at pleje et skovområde, som rigtig mange mennesker benytter.

”Vi er vant til at drive skove og andre naturområder for både offentlige og private kunder. De erfaringer vil vi naturligvis trække på, når vi i samråd med Moesgaard Museum skal udvikle museumsskoven til at være ikke bare et smukt område, men også en værdifuld del af at tage en tur på Moesgaard Museum,” siger Jakob Møller Nielsen, skovfoged hos HedeDanmark.

/Files/Images/Moesgaard_JAMN-Jacob-Østergaard(tilpasset).jpg Skovfoged hos HedeDanmark, Jakob Møller Nielsen i naturen sammen med driftschef Jacob Østergaard, Moesgaard Museum.

En del af skovens fortidsminder er på nuværende tidspunkt groet til, så de ikke længere kan ses. Ved at tynde ud i skoven på en nænsom måde vil HedeDanmark blandt andet lysne omkring levnene, så både museumsgæsterne og andre på skovtur kan opleve alt, hvad skoven har at byde på.

For Moesgaard har det været vigtigt at finde en samarbejdspartner, der har erfaring og forståelse for arbejdet i et skovområde med mange brugere.

”Vi har mange engagerede gæster i området, og skoven bliver benyttet af mange forskellige typer af brugere. De vil alle sammen gerne følge med og informeres om skovplejen og om, hvad der foregår i området. Det har derfor stor betydning for os, at vi får en samarbejdspartner, der både har stor erfaring og kompetence med skovdrift, men også stor forståelse for den del af opgaven, der handler om at informere om arbejdet i skoven,” siger Jacob Østergaard.

/Files/Images/Moesgaard-skovområde(tilpasset).jpg

Parterne har netop taget fat på samarbejdet. Et af de første projekter bliver at planlægge arbejdet med at genetablere en gammel frugthave i tilknytning til herregårdsparken. Selve forvaltningen og plejen af Moesgaards skovområder tager HedeDanmark fat på i begyndelsen af 2019.

Del denne