/Files/Images/løvskov-i-modlys-1500.jpg

Nu kan du blive skovejer for 50.000 kr.

Med beløb ned til 50.000,- kroner har private investorer nu mulighed for at investere i skov i Baltikum.

Grønne investeringer i skov er nu også blevet tilgængelige for små investorer med beløb helt ned til 50.000,- kroner. Det er blevet en mulighed efter at HedeDanmark sidste år indgik samarbejde med investeringsselskabet DIFKO, som i mere end 40 år bl.a. har tilbudt og rådgivet danskerne om investering.

Bestil salgsmateriale og læs mere hos DIFKO.

Din investering sikres af HedeDanmark

Arbejdsfordelingen mellem DIFKO og HedeDanmark er klar. DIFKO finder og rådgiver potentielle investorer om mulighederne for solide afkast ved at købe skov i Baltikum. HedeDanmarks baltiske selskab HD Forest vil fortsat gøre det, de er bedst til, nemlig at sikre, at de baltiske skove bliver drevet og forvaltet bedst muligt, så DIFKOs investorer får det størst mulige afkast.

”Vi har fået en erfaren samarbejdspartner (DIFKO), som har været på markedet i mange år, hvilket er med til at signalere, at projektet er gennemarbejdet, seriøst og professionelt,” siger Peter Vind Larsen, Baltic Director, HD Forest.

/Files/Images/Baltic-winter-elk-625-255.jpg

Fastholder store investorer

Det HedeDanmark-ejede selskab HD Forest vil fortsat selv tilbyde investeringer til større investorer, som ønsker at investere mere end 500.000 euro svarende til knap 4 millioner kroner. HedeDanmark har tidligere overvejet selv at tilbyde mindre investorer at kunne købe skov i Baltikum, men har fravalgt muligheden.

”Vi er dygtige til at finde de gode skovarealer i Baltikum, samt drive og forvalte dem effektivt. Rådgivning om investering til små private investorer kræver helt andre kompetencer og et andet administrativt setup. Vi vil fokusere på større professionelle investorer og på at være de bedste skovforvaltere,” siger Baltic Director, Peter Vind Larsen fra HD Forest.

/Files/Images/Baltic-forest-800.jpg

Kontakt HedeDanmark

HedeDanmark har erfarne medarbejdere i hele Danmark og udlandet. Vores dygtige kollegaer har stor erfaring med investeringer i Baltikum og skovdrift, samt skovrejsning. Du kan finde den rigtige medarbejder her. Vi hører meget gerne fra dig!

Del denne