/Files/Images/affaldsindsamling-1500.jpg

Ny Affald til jord bekendtgørelse

Læs mere om de væsentlige ændringer i den nye bekendtgørelse...

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

  • Der er kommet grænseværdier for ”Fysiske urenheder”, hvilket har betydning i forbindelse med forbehandlingsanlæg af biopulp til biogasanlæg og komposteringsanlæg.
  • §26 i eksisterende bekendtgørelse (§ vedr. meddelelse til kommunen efter udbringning) er fjernet. Det skyldes præciseringen om, at det er de faktiske oplysninger, der skal tilgå kommunen inden udspredningen. Der er således ingen grund til at gensende dem til kommunen.
  • Hvis der er mistanke om PCB, kan der kræves analyse for det.

HedeDanmark bakker op omkring en hyppig revidering af bekendtgørelsen, således at vi altid har en retvisende og ”skrap” lovgivning på området, der er baseret på faglighed. Det skaber tillid. Både hos producenter, formidlere, modtagere og i den generelle befolkning.

 

Find den nye bekendtgørelse her: ”Affald til jord bekendtgørelse

Del denne