/Files/Images/affaldsindsamling-1500.jpg

Ny Affald til jord bekendtgørelse i høring

ENDELIG! Det var nok, hvad mange tænkte, da udkastet til den nye Affald til jord bekendtgørelse sammen med 5 andre reviderede bekendtgørelser blev sendt i høring den 4. maj 2017.

Denne gang skulle der kun gå 6 måneder, inden en revideret udgave af ”Affald-til-Jord” er blevet sendt i høring. Og godt for det – for der er et par interessante præciseringer i det nye udkast.

 

Fysiske urenheder

Den væsentligste årsag til den hurtige revision er nok, at specielt Biogasbranchen har presset på for at få grænseværdier for ”fysiske urenheder” i de produkter, der leveres til biogasanlæg. Et ønske, der er blevet yderligere aktuelt, efter at en større andel af den kildesorterede organiske dagrenovation skal gå til biogas. Her vil grænseværdier være med til at sikre, at kvaliteten ikke forringes pga. indhold af plastik, glas, sten, metal mv. Grænseværdier, vi i HedeDanmark hilser velkomne!

Indberetning af udspredningsarealer

Det har altid været sådan, at man forud for udbringningen på landbrugsjorden skulle udarbejde en anmeldelse til kommunen. Det skal man stadigvæk. Tidligere var det sådan, at man efter udspredningen skulle fremsende informationer til kommunen om, at udbringningen var sket. Der lægges op til, at dette ikke er nødvendigt fremover. Dette bakker HedeDanmark op om, da denne ”efterleveringsmeddelelse” har været en unødig papirgang.

Sidst – men ikke mindst – så er ordet ”Slambekendtgørelsen” afgået ved døden. Fremover skal bekendtgørelsen omtales ”Affald-til-Jord” bekendtgørelsen.

Revisionen af bekendtgørelsen er i høring til d. 2/3. Hele høringsudkastet og bilagene hertil kan ses her.

Del denne