/Files/Images/Flisaske-gødning-skoven-800.jpg

Ny bioaskebekendtgørelse er trådt i kraft

Lige inden det nye gødningsår startede (1. august), trådte den nye Bioaskebekendtgørelse i kraft. Væsentligste ændring er, at alle regler og krav vedr. næringsstoffer er flyttet over i den ligeledes nyreviderede Husdyrgødningsbekendtgørelse, hvorved der er sket en harmonisering af alle regler mht. næringsstoffer – uanset hvilken gødning, de kommer fra.

Harmonisering af regler

Tidligere var der forskellige regler mht. håndtering af næringsstoffer afhængig af, om de stammede fra affald, husdyrgødning, handelsgødning eller bioaske. Sådan er det ikke længere – og med god grund. Planterne er nemlig ”ligeglade” med, hvor næringsstofferne kommer fra. Så harmoniseringen af gødningsreglerne giver overordnet set god mening – selvom det kan undre, at reglerne nu er samlet i ”Husdyrgødningsbekendtgørelsen”.

Stadig skrappe regler for udbringning af bioaske og affald med gødningsværdi

Harmoniseringen af gødningsreglerne betyder på ingen måde, at der er sket en lempelse af de skrappe miljøregler, som Danmark historisk har haft. Det er således stadig de samme skrappe krav til indholdet af f.eks. tungmetallerne, selve administrationen og håndteringsreglerne som tidligere.

Accept af alternative gødningskilder

Man kan vælge og se harmoniseringen af gødningsreglerne som en accept af alternative gødningskilder til landbruget. Miljøstyrelsen skriver jo allerede på sin hjemmeside, at de skrappe krav til f.eks. Biogødning (spildevandsslam) gør, at man kan sammenligne spildevandsslam med husdyrgødning. SEGES – Landbrugets faglige videnscenter – udgav i efteråret en ”dyrkningsvejledning”, hvoraf det fremgår, at Bioaske og Biogødning (spildevandsslam) er ganske udmærkede gødninger, der med den rette håndtering kan erstatte industrielt fremstillet gødning.

Del denne