/Files/Images/dronefoto-med-skov-landskab-sø-hede-1500.jpg

Ny OECD-video - sporbarhed kan redde klimatruede skove

50-100 år kan der gå, fra du sår frøet, til du høster træet. Derfor er det helt essentielt, at du ved, hvad du betaler for.

En ny video fra OECD forklarer på kun 5 minutter det helt afgørende i kvalitetsfrøenes sporbarhed og særlige egenskaber, når klimaændringer kan gøre vores nuværende plantemateriale uegnet til at gro på de samme områder, hvor frøene stammer fra.

Vores skove er sårbare overfor vores nuværende klimaudvikling. Frø og plantemateriale med sikker sporbarhed er en forudsætning for, at vi kan tage forholdsregler og anvende den bedst egnede genetik med den højeste tolerance til fremtidens klima.

Derfor spår OECD, at den internationale efterspørgsel på højkvalitets certificerede frø kommer til at stige.

Se også, hvordan HedeDanmark sikrer sporbarheden af vores frøkilder:

Del denne