/Files/Images/HD_Jordpark_1500x.jpg

Nyt ben solidt plantet i et jordhul

HedeDanmark har købt et 22 hektar stort område til modtagelse og behandling af jord samt affald fra bl.a. haver, parker og byggepladser. Området bliver centrum for tre nye områder for genanvendelse.

Mindre affald. Mere genbrug. At tænke i genanvendelse ligger i dna’et for Miljø og Genanvendelse, og nu får forretningen endnu et ben at stå på. Et ben, som i bogstavelig forstand bliver plantet solidt i jorden. Nærmere bestemt i 22 hektar jord og 15.000 kvadratmeter bygninger ved byen Stoholm cirka 20 kilometer vest for Viborg. HedeDanmark har købt dele af området, som bl.a. huser et nedlagt teglværk med bygninger og produktionshaller. Planen er, at det nedlagte teglværk og bygningerne ombygges, så HedeDanmark får sit eget miljøcenter til behandling og forædling af en lang række restprodukter. Med det nye initiativ ønsker HedeDanmark at udvide sit arbejde med genanvendelse på tre områder:
 

  • Modtagelse af jord: 

Opfyldning og reetablering af et areal, som i dag er et stort hul med plads til cirka 2 millioner tons jord i en udtjent og lukket lergrav

 

  • Salg af betonblokke: 

Støbes af bl.a. kasseret tegl, beton og sanitet fra byggepladser m.v.

 

  • Salg af kompost: 

Forædling og salg af biologisk gødning ved bl.a. at blande slam/ biogødning med have- og parkaffald

 
”Selvom der er tale om tre nye ben, så er genanvendelse af restprodukter kernen i alt det, vi arbejder med på vores område. Vi skal selvfølgelig arbejde med nye produkter på en lidt ny måde, men det er på ingen måde ukendt land for os,” siger områdedirektør Sune Aagot Sckerl, der leder HedeDanmarks afdeling for Miljø og Genanvendelse.

Afdelingen har da også allerede i dag en lang række af restprodukter – eller affald, som andre vil kalde det – som forædles og genanvendes. Slam, citrusskaller og rester af laks er blot nogle få. Af mange bliver det opfattet som affald, men HedeDanmark sikrer, at restprodukterne bliver genanvendt som eksempelvis værdifuld biogødning på marker, nyttigt foder til dyr eller som effektivt brændstof i et biogas-anlæg.

/Files/Images/HD-jordpark-Stoholm-800.jpg HedeDanmarks afdeling for Miljø og Genanvendelse er nok mest kendt for at håndtere slam fra spildevandsanlæg, som her hvor afdelingen er ved at tømme et slambassin. Med købet af et 22 ha område kaster afdelingen sig dog over tre nye områder for genanvende

Del denne