/Files/Images/Haard_kystsikring_1500x900.jpg

Sidste etape af stort kystsikringsprojekt

Sommerhusejerne på Sunddraget kan nu glæde sig over, at arbejdet med at sikre kysten – og dermed deres ejendomme – mod højvande, nu går ind i sin sidste fase. I uge 35 går HedeDanmark i gang med at etablere det vandtætte jorddige på 1,3 km, der skal beskytte mod højvande.

Efter fem stormfloder og flere oversvømmelser kan sommerhusejerne omkring Sunddraget i Thyholm endelig begynde at skimte en fremtid, hvor deres grunde ikke længere er truet af højvande.
 
I uge 35 tager den grønne virksomhed HedeDanmark nemlig fat på sidste del af arbejdet med at kystsikre området. Det sker, når et cirka 1,3 km langt jorddige bliver etableret langs kysten. Det glæder borgmester Niels Viggo Lynghøj (S), at projektet nu når til vejs ende:
 

”Struer Kommune har i snart tre år arbejdet for at sikre sommerhusområdet Sunddraget mod fremtidige oversvømmelser. Vi har fra kommunens side valgt at fremme gennemførelsen af projektet, og har sammen med grundejerne og HedeDanmark fundet en god løsning, som med opførelsen af diget snart er afsluttet,” siger han.

- Niels Viggo Lyngsøe, borgmester i Struer Kommune

Kystsikringen omkring Sunddraget gik i gang i januar, hvor første etape var etableringen af ni stenhøfder, som beskytter kysten mod erosion og sikrer, at der fortsat også vil være en sandstrand i området.

Vandtæt lerkerne

Fase to består af etableringen af jorddiget, der skal skærme grundejernes ejendom mod højvande, og kommer til at bestå af kerne af fed ler fra jorddepoter og grusgrave i området. Leret graves 0,5-1,5 meter ned på den 1,3 km lange strækning og bliver komprimeret, så det er helt vandtæt. 
 
Når det er bygget op til passende højde, bliver leret dækket af muld og sået til med græs. Og så er diget klar til at beskytte grundejerne mod oversvømmelse.

Johnny Pedersen, kystsikringsekspert i HedeDanmark

”Jorddiget er et eksempel på meget effektiv beskyttelse mod højvande – en problematik som flere og flere borgere med grunde i risikozoner i fremtiden vil stå over for på grund af klimaforandringer og stigende verdenshave. Dér er projektet ved Sunddraget et godt eksempel på, at der findes grønne måder, vi kan beskytte menneskers værdier mod vandmasserne,”

- Johnny Pedersen, kystsikringsekspert i HedeDanmark

Projektbeskrivelse og pølsevogn

Som afslutning på kystsikringsprojektet inviterer HedeDanmark i samarbejde med både Struer Kommune og den rådgivende ingeniør fra Kyst-havneviden alle interessenter til en temadag den 11. september.
 
Her vil de involverede parter fortælle om processen omkring projektet – blandt andet hvordan myndighederne har behandlet og godkendt ansøgningen om kystsikring, og hvordan opgaven er blevet udført. Forhåbningen er, at især andre Limfjords-kommuner kan finde inspiration til, hvordan de kan løse lignende udfordringer med højere vandstand.

”Det kan altså betyde skader for mange millioner kroner, hvis grunde bliver oversvømmede, så formålet med vores temadag er, at vi kan få fortalt og vist frem, at der findes en masse gode og forebyggende løsninger, så klimaforandringer ikke behøver at ramme det enkelte menneske hårdt på økonomien, selvom de er en del af virkeligheden,”

- Johnny Pedersen, kystsikringsekspert i HedeDanmark

Der vil være pølsevogn på dagen, så de fremmødte kan blive bespist.

Del denne