/Files/Images/rådgivning-med-skovfoged-1500.jpg

Skovfoged om skovbrande i Danmark: Svært at undgå

Den historiske danske tørke kan mærkes i skoven, hvor skovbrande nu udgør en reel risiko, ligesom mange nyplantninger er gået til grunde. HedeDanmarks skovfogeder tager de nødvendige forholdsregler for at undgå storbrande.

DMIs tørkekort er efterhånden blodrødt. Den røde farve angiver, hvor i landet tørkeindekset ligger på mellem 9 og 10 – de højeste værdier.

Et 10-tal betyder, at der pr. kvadratmeter jord er lige præcis nul liter vand tilbage til planterne. Almindeligvis ligger tørkeindekset på 5 eller 6 i juli måned.

Så det ER tørt derude, og det kan også mærkes i de skove, hvor HedeDanmarks skovfogeder har deres daglige gang.

/Files/Images/Skov-modlys-beskaaret.jpg

Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at der i 2018 har været 1475 naturbrande mellem 1. maj og 22. juli. Til sammenligning var der i samme periode fra 2013 til 2017 i gennemsnit 505 skovbrande.

Leif Lauridsen, som er skovfoged i HedeDanmarks skovregion i Syddanmark, fortæller, at han er ekstra opmærksom på, hvordan arbejdet i skoven foregår i øjeblikket:

"Generelt er vi mere agtpågivende i øjeblikket, særligt når vi skover. De store skovningsmaskiner kan slå gnister og antænde tørt græs eller lignende. Samtidig er vi opmærksomme på varmeudviklingen fra maskinerne og parkerer dem ikke i områder med meget tør græs," fortæller han og forklarer, at især nåletræsplantager i den sandede jord i det jyske er ekstra tørre og udgør en brandfare.

"Vi kan ikke gøre noget konkret for at undgå skovbrande udover at tage fornuftige forholdsregler. Vi kan for eksempel sørge for at have ekstra pulverslukkere med, så vi hurtigt kan bekæmpe ilden. På den måde kan vi undgå de store katastrofer," siger Leif Lauridsen.

/Files/Images/Skovfoged-Leif-Lauridsen-800.jpg Skovfoged Leif Lauridsen anbefaler alle, der arbejder i skovene, at tage særlige forholdsregler for at undgå brand.

Ingen svenske tilstande

Gigantiske skovbrande på et areal på cirka 20.000 ha hærger lige nu i Sverige, hvor danske brandfolk sammen med brandfolk fra resten af Europa kæmper for at besejre ilden.

Leif Lauridsen kan dog berolige bekymrede sjæle med, at der i Danmark ikke er i nærheden af ligeså store skovarealer som hos vores svenske naboer.

Derfor er en katastrofe i samme skala meget usandsynlig – for ikke at sige umulig – i Danmark.

"Den tørke, vi oplever lige nu, er en ekstraordinær situation for alle, men vi kan ikke gøre så meget andet end at være opmærksomme på, hvor tørt det er og så tage de rette forholdsregler. Vi kan for eksempel være opmærksomme på gnister fra maskiner og at have et slukningsberedskab klar. Men det er svært at gøre noget for helt at forhindre brande, når det er så tørt," siger han.

/Files/Images/ILD-IMG_0862-800.jpg

Fordele ved tørken

Selvom det tørre og varme vejr dels betyder, at risikoen for brande i skovene stiger, og at nysatte træer og planter har svære vilkår, er der dog også enkelte gode ting at sige om varmen:

"Vi har mulighed for at udføre nogle opgaver, som vi normalt er afholdt fra. Med det tørre vejr kan vi nu skove på særligt fugtige arealer, hvor der normalt er for blødt at køre med maskinerne. Der er nogle vådområder med rødel, hvor vi ikke har skovet i årevis, men som vi kan arbejde på nu," siger Leif Lauridsen.

Der er umiddelbart ikke udsigt til, at DMIs tørkekort ændrer farve i den nærmeste fremtid. Faktisk lyder de seneste meldinger, at tørken fortsætter, og at temperaturen sidst på ugen får et nøk opad og kommer til at ligge på over 30 grader flere steder i landet.

Del denne